Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

Kurulduğu günden itibaren çağdaş tıbbın her dalında en kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaç edinen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplam 150.000 m2'lik hizmet servis alanına sahip bir sağlık kompleksidir. Poliklinik ve klinik yatak kapasitesiyle bölgenin referans hastanesi konumundadır. Sağlık hizmetlerinde mükemmele ulaşma hedefi doğrultusunda ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesini almıştır. Hastanemiz sağlık hizmetlerine verdiği önemin yanı sıra, kalite kontrol programlarıyla hastaların tüm isteklerine cevap vermeyi görev olarak benimsemiştir. Ayrıca Günübirlik Cerrahi Merkezi'mizde küçük cerrahi operasyonlar gerçekleştirilebilmekte ve hastalar ameliyat olduktan sonra aynı gün taburcu olabilmektedirler.Hastanemiz organ nakillerinde ülkemizin en önde gelen merkezlerinden biridir; onkoloji, kardiyovasküler cerrahi, acil yardım ve travmatoloji, reanimasyon, yoğun bakım ve diğer tıbbi alanlarda da etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti vermektedir. Akdeniz Üniversitesi'nin yenilikçi çizgisi doğrultusunda sürekli gelişen bir hizmet, uygulama ve araştırma merkezidir. Türkiye'nin dünya'ya açılan penceresi Antalya ve çevresine gelen yerli ve yabancı misafirlerimize verdiği yüksek kalitede hizmet nedeni ile kapasitesini ulusal ve uluslararası düzeyde de sergilemektedir.Hastanemizde yönetim ve organizasyon hizmetleri, uluslararası standartta eğitim almış meslek mensupları tarafından sürdürülmektedir. İdari bölümlerin tamamının yanı sıra, ev idaresi hizmetleri, teknik hizmetler, halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi bölümler mevcut olup, tüm hizmetler profesyonel olarak verilmektedir.

BRANŞLAR
Dahilli Tıp Bilimleri
Acil Servis Hizmetleri
Adli Tıp Anabilim Dalı
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Dermatoloji
Enfeksyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Göğus Hastalıkları
İç hastalıkları
Kardiyoloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Psikiyatri
Radyoloji
Radyoloji Onkolojisi
Spor Hekimliği
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anestezioloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Genel Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroşirurji (Beyin Cerrahisi)
Ortopedi ve Travmatoloji
Patoloji
Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi
Üroloji
Günübirlik Cerrahi Merkezi
Yoğun Bakım
Merkez Laburatuvarı
Kan Merkezi
Organ Nakli Enstitüsü


CİHAZLAR

da Vinci®Robotik Sistem

da Vinci Robotik Sistem, cerrahi ekipman olarak 3 ana bölümden oluşan ve bilgisayar temeline dayanan minimal invaziv - yani en düşük düzeyde zarar vererek - cerrahinin uygulanmasını sağlayan robotik sistemdir. 1) Yüksek çözünürlüklü (High Definition) 2) 10-20 kat büyütmeli 3) 3 boyutlu görüntü altında - cerrahın uygulama imkanlarıyla. 4) Vücut içinde ince-narin ve bir el gibi 7 boyutta hareket edebilen robot kolları ile ameliyatın gerçekleştirilmesi, cerrahi işlemin uygulanan organın ve çevre dokularının net, kanama olmadan, dikkatli şekilde korunarak cerrahinin gerçekleştirilmesi, 5) Hasta açısından ameliyat sonrası az ağrı, hızlı iyileşme, hızlı şekilde ve yüksek oranda normal yaşam aktivitelerine dönme ve estetik görünüm - da Vinci® Robotik Cerrahi Sistem' in avantajlarıdır.

da Vinci® Robotik Cerrahi Sistem de

da Vinci Robot kollarının cerrah tarafından kontrol edildiği "Konsol"
Bu bölümde cerrah oturarak konsol üzerinden hastanın vücudu içindeki görüntüyü en derin alanlarda bile 3 boyutlu, yüksek çözünürlükte ve normalin 10-20 kat büyütülmüş şekilde görebilmektedir. Cerrah bu görüntü altında "Konsol" daki robotik kolları kontrol eden bölümlere parmaklarını yerleştirir ve robotik kolları yönetir. Konsola oturan cerrah parmaklarını kontrol bölümlerine yerleştirir ve vücut içindeki robotik kolları kontrol ederek ameliyatı en üst düzeyde geçekleştirir.
Burada cerrahın laparoskopik ve robotik deneyiminin üst düzeyde olması esastır.


Robot kolları ile ameliyat gerçekleştirilmektedir. Bu kollarda ortadaki robotun gözleri olan teleskop ve kamera sistemi diğerlerine ise minik robotik cihazlar adapte edilir.da Vinci® Robotik Cerrahi video'da...
Konvansiyonel Röntgen Birimi: X-ışını kullanarak çeşitli vücut yapılarının incelendiği bölümdür. Örneğin akciğer filmi, kemik filmi bu bölümde çekilir ve raporlanır. Vücuda bazı özellikli sıvılar verilerek çekilen İVP (ilaçlı böbrek filmi), mide-duodenum pasaj grafisi (mide filmi) gibi tetkikler de burada yapılır. Bunun yanında hasta yataklarında (portable) çekimler yapılmaktadır. Günde ortalama 300 hastaya film çekilir.

Ultrasonografi ve Doppler Birimi: Ses dalgaları kullanan cihazlarla vücudun birçok bölgesinden görüntüler alınıp, tanıya yönelik yorumlar yapılır. Doppler ile birçok kan damarı görülebilir ve damar tıkanıklıkları ve anevrizmalar (baloncuklar) saptanabilir. Bölümümüzde 14 adet aktif ultrason cihazı bulunmaktadır. Günlük ortalama hasta sayısı 200'dür.

Mamografi Birimi: Röntgen ışınları ile meme dokusu görüntülenerek, meme kanserinin daha erken tanınması ve kanser dışı şişliklerin (kist, fibroadenom, vb) ayırt edilmesi sağlanır. Bölümümüzde, 2005 yılından itibaren donanımlı bir dijital mamografi cihazı hizmet vermektedir. Günlük ortalama 30-40 hastadır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Birimi: Röntgen ışınları kullanılarak, belli vücut bölgelerinden (beyin, akciğer, karın organları, vd), çok hızlı şekilde, çok sayıda kesit alınarak, o bölgenin detaylı görünümü elde edilir. Özellikle, göğüs-kalp damarlarının hızla görüntülenmesi (katetersiz anjio), son 10 yıldaki çok önemli gelişmelerdendir. Bölümümüzdeki 2 adet bilgisayarlı tomografi cihazından biri modern çok kesitli tomografidir. Günlük ortalama tetkik sayısı 100'dür.

MRG Birimi: Manyetik alan ve radyofrekans dalgaları kullanılarak, birçok organın detaylı görüntülenmesini sağlayan bu cihaz, özellikle beyin görüntülemesi ve beyin hastalıklarının detaylı tanı ve tedavisinde çok belirleyici bir konuma gelmiştir. Bölümümüzde 2 adet 1,5 tesla gücünde MRG cihazı bulunmaktadır. Günlük ortalama tetkik sayısı 120'dir.

Anjiyografi Birimi: Röntgen ışınları ve kontrast maddeler kullanılarak, vücudun tümündeki damarlar görüntülenir. Bölümümüzde 1 adet dijital anjiografi cihazı hizmet vermektedir. Günde ortalama 10 hastaya hizmet verilmektedir.


Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

Kurulduğu günden itibaren çağdaş tıbbın her dalında en kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaç edinen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplam 150.000 m2'lik hizmet servis alanına sahip bir sağlık kompleksidir. Poliklinik ve klinik yatak kapasitesiyle bölgenin referans hastanesi konumundadır. Sağlık hizmetlerinde mükemmele ulaşma hedefi doğrultusunda ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesini almıştır. Hastanemiz sağlık hizmetlerine verdiği önemin yanı sıra, kalite kontrol programlarıyla hastaların tüm isteklerine cevap vermeyi görev olarak benimsemiştir. Ayrıca Günübirlik Cerrahi Merkezi'mizde küçük cerrahi operasyonlar gerçekleştirilebilmekte ve hastalar ameliyat olduktan sonra aynı gün taburcu olabilmektedirler.Hastanemiz organ nakillerinde ülkemizin en önde gelen merkezlerinden biridir; onkoloji, kardiyovasküler cerrahi, acil yardım ve travmatoloji, reanimasyon, yoğun bakım ve diğer tıbbi alanlarda da etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti vermektedir. Akdeniz Üniversitesi'nin yenilikçi çizgisi doğrultusunda sürekli gelişen bir hizmet, uygulama ve araştırma merkezidir. Türkiye'nin dünya'ya açılan penceresi Antalya ve çevresine gelen yerli ve yabancı misafirlerimize verdiği yüksek kalitede hizmet nedeni ile kapasitesini ulusal ve uluslararası düzeyde de sergilemektedir.Hastanemizde yönetim ve organizasyon hizmetleri, uluslararası standartta eğitim almış meslek mensupları tarafından sürdürülmektedir. İdari bölümlerin tamamının yanı sıra, ev idaresi hizmetleri, teknik hizmetler, halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi bölümler mevcut olup, tüm hizmetler profesyonel olarak verilmektedir.

BRANŞLAR
Dahilli Tıp Bilimleri
Acil Servis Hizmetleri
Adli Tıp Anabilim Dalı
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Dermatoloji
Enfeksyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Göğus Hastalıkları
İç hastalıkları
Kardiyoloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Psikiyatri
Radyoloji
Radyoloji Onkolojisi
Spor Hekimliği
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anestezioloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Genel Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroşirurji (Beyin Cerrahisi)
Ortopedi ve Travmatoloji
Patoloji
Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi
Üroloji
Günübirlik Cerrahi Merkezi
Yoğun Bakım
Merkez Laburatuvarı
Kan Merkezi
Organ Nakli Enstitüsü


CİHAZLAR

da Vinci®Robotik Sistem

da Vinci Robotik Sistem, cerrahi ekipman olarak 3 ana bölümden oluşan ve bilgisayar temeline dayanan minimal invaziv - yani en düşük düzeyde zarar vererek - cerrahinin uygulanmasını sağlayan robotik sistemdir. 1) Yüksek çözünürlüklü (High Definition) 2) 10-20 kat büyütmeli 3) 3 boyutlu görüntü altında - cerrahın uygulama imkanlarıyla. 4) Vücut içinde ince-narin ve bir el gibi 7 boyutta hareket edebilen robot kolları ile ameliyatın gerçekleştirilmesi, cerrahi işlemin uygulanan organın ve çevre dokularının net, kanama olmadan, dikkatli şekilde korunarak cerrahinin gerçekleştirilmesi, 5) Hasta açısından ameliyat sonrası az ağrı, hızlı iyileşme, hızlı şekilde ve yüksek oranda normal yaşam aktivitelerine dönme ve estetik görünüm - da Vinci® Robotik Cerrahi Sistem' in avantajlarıdır.

da Vinci® Robotik Cerrahi Sistem de

da Vinci Robot kollarının cerrah tarafından kontrol edildiği "Konsol"
Bu bölümde cerrah oturarak konsol üzerinden hastanın vücudu içindeki görüntüyü en derin alanlarda bile 3 boyutlu, yüksek çözünürlükte ve normalin 10-20 kat büyütülmüş şekilde görebilmektedir. Cerrah bu görüntü altında "Konsol" daki robotik kolları kontrol eden bölümlere parmaklarını yerleştirir ve robotik kolları yönetir. Konsola oturan cerrah parmaklarını kontrol bölümlerine yerleştirir ve vücut içindeki robotik kolları kontrol ederek ameliyatı en üst düzeyde geçekleştirir.
Burada cerrahın laparoskopik ve robotik deneyiminin üst düzeyde olması esastır.


Robot kolları ile ameliyat gerçekleştirilmektedir. Bu kollarda ortadaki robotun gözleri olan teleskop ve kamera sistemi diğerlerine ise minik robotik cihazlar adapte edilir.da Vinci® Robotik Cerrahi video'da...
Konvansiyonel Röntgen Birimi: X-ışını kullanarak çeşitli vücut yapılarının incelendiği bölümdür. Örneğin akciğer filmi, kemik filmi bu bölümde çekilir ve raporlanır. Vücuda bazı özellikli sıvılar verilerek çekilen İVP (ilaçlı böbrek filmi), mide-duodenum pasaj grafisi (mide filmi) gibi tetkikler de burada yapılır. Bunun yanında hasta yataklarında (portable) çekimler yapılmaktadır. Günde ortalama 300 hastaya film çekilir.

Ultrasonografi ve Doppler Birimi: Ses dalgaları kullanan cihazlarla vücudun birçok bölgesinden görüntüler alınıp, tanıya yönelik yorumlar yapılır. Doppler ile birçok kan damarı görülebilir ve damar tıkanıklıkları ve anevrizmalar (baloncuklar) saptanabilir. Bölümümüzde 14 adet aktif ultrason cihazı bulunmaktadır. Günlük ortalama hasta sayısı 200'dür.

Mamografi Birimi: Röntgen ışınları ile meme dokusu görüntülenerek, meme kanserinin daha erken tanınması ve kanser dışı şişliklerin (kist, fibroadenom, vb) ayırt edilmesi sağlanır. Bölümümüzde, 2005 yılından itibaren donanımlı bir dijital mamografi cihazı hizmet vermektedir. Günlük ortalama 30-40 hastadır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Birimi: Röntgen ışınları kullanılarak, belli vücut bölgelerinden (beyin, akciğer, karın organları, vd), çok hızlı şekilde, çok sayıda kesit alınarak, o bölgenin detaylı görünümü elde edilir. Özellikle, göğüs-kalp damarlarının hızla görüntülenmesi (katetersiz anjio), son 10 yıldaki çok önemli gelişmelerdendir. Bölümümüzdeki 2 adet bilgisayarlı tomografi cihazından biri modern çok kesitli tomografidir. Günlük ortalama tetkik sayısı 100'dür.

MRG Birimi: Manyetik alan ve radyofrekans dalgaları kullanılarak, birçok organın detaylı görüntülenmesini sağlayan bu cihaz, özellikle beyin görüntülemesi ve beyin hastalıklarının detaylı tanı ve tedavisinde çok belirleyici bir konuma gelmiştir. Bölümümüzde 2 adet 1,5 tesla gücünde MRG cihazı bulunmaktadır. Günlük ortalama tetkik sayısı 120'dir.

Anjiyografi Birimi: Röntgen ışınları ve kontrast maddeler kullanılarak, vücudun tümündeki damarlar görüntülenir. Bölümümüzde 1 adet dijital anjiografi cihazı hizmet vermektedir. Günde ortalama 10 hastaya hizmet verilmektedir.


Formunuz Gönderiliyor

Lütfen Bekleyiniz...