Prof.Dr. Ömer Özbudak

Adı Soyadı: ÖMER ÖZBUDAK
Doğum Tarihi: 02/10/1966
Ünvanı: Prof.Dr.

Lisans: TIP FAKÜLTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 1991
Tıpta Uzmanlık: ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE - 1997
Tıpta Uzmanlık Tezleri: SİGARA BIRAKMA BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE SİGARA BIRAKMANIN ANKSİYETE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) :
Türkay C, Saba R, Şahin N, Altunbaş H, Özbudak Ö, Akkaya B, Özbilim G, Gölbaşı İ, Turkay M ve Öğünç D, “Effect of chronic Pseudomonas aeruginosa infection on the development of atherosclerosis in a rat model.” , Clinical Microbiology and Infection, 10(8), 705–708 (2004).

Sarper A, Ayten A, Eser I, Özbudak Ö ve Demircan A. “Tracheal stenosis after tracheostomy or intubation: review with special regard to cause and management” , Tex. Heart Inst. J, 32(2), 154–158 (2005).

Dinmezel S, Öğüş C, Erengin H, Cilli A, Özbudak Ö ve Özdemir T, “The prevalence of asthma, allergic rhinitis, and atopy in Antalya, Turkey” , Allergy and Asthma Proceedings, 26(5), 403–409 (2005).

Özbudak Ö, Eroğulları I, Öğüş C, Cilli A, Türkay M ve Özdemir T, “Doppler Ultrasonography Versus Venography in the Detection of Deep Vein Thrombosis in Patients with Pulmonary Embolism” , J Thromb Thrombolysis, 21, 159–162 (2006).

Özbudak Ö, Ögüş C, Saba R, Turkay C, Sahin N, Özbilim G ve Kilicarslan B, “The effects of recurrent Pseudomonas aeruginosa infection on pulmonary parenchyma and vasculature in rats fed on a cholesterol-rich diet” , Exp Lung Res, 32(7), 275–85 (2006).

Aydın C, Sanlıoglu AD, Karacay B, Ozbilim G, Dertsiz L, Özbudak Ö, Akdıs CA, Sanlıoglu S, “Decoy Receptor-2 Small Interfering RNA (siRNA) Strategy Employing Three Different siRNA Constructs in Combination Defeats Adenovirus-Transferred Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand Resistance in Lung Cancer Cells” , Human Gene Therapy, 18, 39-50 (2007).

Ozbudak O, Ozbudak I.H, Wang K.P, ‘‘Association between acute myeloblastic leukemia and sarcoidosis‘‘ , West Indian Medical Journal, 2009 (Baskıda).

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Ket S, Özbudak Ö, Özdemir T ve Dertsiz L, “Acute respiratory failure and tracheal obstruction in patient with posterior giant mediastinal (intratoracic) goiter” , Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3, 174–175 (2004).

Cilli A, Eroğulları I, Özbudak Ö ve Özdemir T, “A 56 year-old female with chronic cough and persistent infiltration on CT examination” , Breath, 1(1),57–59 (2004).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
Gülmez H, Özbilim G, Özbudak Ö, Özel E ve Sarper A, “Two cases of combined primary lung cancer consisting of small cell and non-small cell carcinoma” , 17. Asia Pacific Congress on Diseases af the Chest, İstanbul, Turkey, 2003.

Ket S, Çilli A, Öğüş C, Özdemir T ve Özbudak Ö, “Relationship between cholinergic airway tone and serum IgE in stable asthmatic patients”, 17. Asia Pacific Congress on Diseases af the Chest, İstanbul, Turkey, 2003.

Toprak E, Özbudak Ö, Özdemir T, Sezer C, Çilli A ve Özbilim G, “Isolated lung involvement of sclorederma” , 17. Asia Pacific Congress on Diseases af the Chest, İstanbul, Turkey, 2003.

Alimoğlu MK, Cilli A, Mamaklı S, Özbudak Ö ve Özdemir T, “Teaching the skill of taking blood samples from radial artery on a phantom model” , 13th ERS Annual Congress, Vienna, Austria, 2003.

Öğüş C, Öğüş M, Gümüşlü S, Dinçkan A, Şahin E, Özbudak Ö ve Özdemir T, “The effect of pentoxifilline on oxidative lung injury in carbon dioxide pneumoperitoneum in laparoscopic rat model” , 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK, 2004.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
Hastürk S, Alpar S, Güllü İ, Kurt B, Özbudak Ö ve Örüç O, “Opere over karsinomalı bir hastada gelişen vena cava superior sendromu” , Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi, 1, 45–49 (1994).

D2. Hastürk S, Özbudak Ö, Kurt B ve Gözü A, “ Hızlı fatal seyreden bir Wegener granülomatozis olgusu” , Acta Oncologica Turcica, 27(3–4) , 97–99 (1994).

D3. Özbudak Ö, Gözü A, Şipit T, Uğurman F ve Samurkaşoğlu B, “Genç ve yaşlı hastalarda akciğer tüberkülozunun karşılaştırılması” , Solunum Hastalıkları, 10, 176–183 (1999).

D4. Türkay C, Akbulut E, Özbudak Ö, Gölbaşı İ, Şahin N, Mete A ve Bayezid Ö, “Koroner bypass cerrahisi uygulanan hastalarda kronik obstrüktif akciğer hastalığının mortalite ve morbiditeye etkisi” , Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 8, 678–81 (2000)

D5. Çilli A, Özdemir T, Özbudak Ö, Öğüş C ve Kara A. “Risk factors for the development of community-acquired pneumonia in young adults” , Turkish Respiratory Journal, 2(1), 3–7(2001).

D6. Çilli A, Özdemir T, Özbudak Ö,Yakışan A ve Öğüş C, “Akciğer kanserli hastalarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı birlikteliği” , Solunum Dergisi, 5(1) ,20–24 (2003).

D7. Özbudak Ö, Ket S, Özdemir T, Öğüş C ve Çilli A, “Maprotiline bağlı diffuz pulmoner infiltrasyon ve karaciğer toksisitesi birlikteliği: Olgu sunumu” , Dicle Tıp Dergisi, 30(1–4), 23–26(2003).

D8. Türkay M, Özbudak Ö ve Öğüş C, “Antalya Verem Savaş Dispanserine kayıtlı tüberküloz hastalarının ve temaslılarının değerlendirilmesi” , Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 9(2),137–142 (2004).

D9. Gül G, Saba R, İnan D, Öngüt G, Beköz H, Öztekin A, Özbudak Ö ve Karadoğan İ, “Febril nötropenik atak sırasında saptanan respiratuar sinsityal virüs pnömonisi ve tedavi yaklaşımı” , Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 9(2), 147–149 (2004).

D10. Dinmezel S, Çilli A ve Özbudak Ö, “İmmun yetmezliği olmayan sağlıklı bir kişide Pneumocystis Jerovici (Pneumocystis Carini) Pnömonisi” , Toraks Dergisi, 6(1), 77–80 (2005).

D11. Gürpınar E, Akyıldız F, Özbudak Ö ve Şenol Y, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenimin Eğitim Yönlendiricileri tarafından Değerlendirilmesi” , Tıp Eğitim Dünyası, 20, 46–52 (2005).

D12. Özbudak Ö, Uslu A, Çilli A, Öğüş C, Sezer C ve Özdemir T, “Bilateral Swyer –James (Macleod's) Sendromu (Bir olgu nedeniyle) ” , Dicle Tıp Dergisi, 32 (1), 36–39 (2005).

D13. Yakışan A, Özbudak Ö, Çilli A, Öğüş Ö ve Özdemir T, “KOAH'lı Kadın Hastalardaki Risk Faktörleri” ,Dicle Tıp Dergisi, 33(4), 215–219 (2006).

D14. Yakışan A, Çilli A, Öğüş Ö, Özbudak Ö ve Özdemir T, “Uyku Apneli Hastalar ve Eşlerinin Epworth Skorlarının Karşılaştırılması ve Bu Skorların Polisomnografik Değişkenlerle İlişkisi” , Akciğer Arşivi, 7, 79–81 (2006).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
E1. Hastürk S, Alpar S, Kurt B, Gözü A, Selçuk Ö, Özbudak Ö ve Örüç O, “Toraks İçi Maligniteli Hastalarda Medroxyprogesterone Acetate (MPA) in Genel Performans Durumuna Etkisi” , Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXI. Ulusal Kongresi, Kuşadası, 1993.

E2. Hastürk S, Alpar S, Güllü I, Kurt B, Özbudak Ö ve Örüç O, “Opere Over Karsinomalı Bir Hastada Gelişen Vena Cava Süperior Sendromu” , Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXI. Ulusal Kongresi, Kuşadası, 1993.

E3. Yılmaz H, Özbudak Ö, Gümüşlü F, Çalışır H ve Öğretensoy M, “Ofloxacin ve Ciprofloxacin'in M.Tuberculosis'e İn vitro Etkisi, İnisial ve Sekonder Direnç Düzeyleri”, Toraks Derneği İkinci Kongresi, Antalya, 1998.

E4. Çilli A, Özdemir T, Özbudak Ö, Öğüş C ve Kara A, “Genç Toplum Kökenli Pnömonisi Olan Olgulardaki Risk Faktörleri” , Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, 2000.

E5. Çilli A, Özdemir T, Özbudak Ö, Yakışan A ve Öğüş C, “Akciğer Kanserli Hastalarda KOAH Birlikteliği” , Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, İzmir, 2001.

E6. Ket S, Çilli A, Özdemir T, Öğüş C ve Özbudak Ö, “İpratropium bromür, salbutamol ve bunların kombinasyonlarının alerjik ve nonalerjik bronşial astımlı hastalarda akciğer fonksiyonlarına etkileri” , Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Antalya, 2002.

E7. Toprak E, Çilli A,Yakışan A, Özdemir T, Öğüş C ve Özbudak Ö, “Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut atağında nebulize magnezyum sulfatın yeri ” , Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Antalya, 2002.

E8. Çilli A, Özkaynak C, Uslu A, Özdemir T, Öğüş C ve Özbudak Ö, “Kronik obstrüktif akciğer hastalığında komorbitide prevelansı ve komorbitenin mortalite üzerine etkisi”, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Antalya, 2003.

E9. Dinmezel S, Çilli A ve Özbudak Ö, “İmmun yetmezliği olmayan sağlıklı bir kişide Pnömosistis Karinii pnömonisi” , Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Antalya, 2003.

E10. Öğüş C, Öğüş M, Gümüşlü S, Dinçkan A, Şahin E, Özbudak Ö ve Özdemir T, “Laparoskopik rat modelinde karbondioksit pnömoperitoneuma bağlı oksidatif akciğer hasarına pentoxıfllıne etkisi”, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Antalya, 2004.

E11. Güngör E, Özdemir T, Özbudak Ö, Türkay M, “Sigara bırakma başarısını etkiliyen faktörler ve sigara bırakmanın anksiyete depresyon ile ilişkisi“, Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, 2008.

E12. Okudan H, Özbudak Ö, Özbudak İ.H, Özbilim G, Özdemir T, “Kot Kumlamacılı yapan 6 silikozisli olgu“, Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, 2008.

E13. Bozkuş F, Çilli A, Özbudak Ö, Öğüş C, Özdemir T, “Titrasyon gecesinde CPAP tedavisinş reddeden hastalar“,Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, 2008.

Diğer yayınlar:
Kitap Bölümü Çeviri:
Özbudak Ö., Erbasan O. Kardiyovasküler Bozukluklar:Vasküler Hastalıklar,Hastalıkların patofizyolojisi, çeviri ed. Doç. Dr. E. Çoban, Prof. Dr. Süleymanlar, Vol.27, 301-328 Palme yay, Ankara, 2006
Projeler:
Ratlarda P.Aeruginosa ile oluşturulan kronik enfeksiyonun ateroskleroz gelişimine etkisi. Araştırıcı, 2003.
Akciğer kanserinde recombinant adenovirus aracılı TRAIL transferinin potansiyel terapötik etkisi, Araştırıcı, 2004.
İdari Görevler:
2001–2004: Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu, Dönem V Koordinatör Yardımcılığı
2004–2006: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
2004–2006: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
• Toraks Derneği (ANKARA)
• Solunum Araştırmaları Derneği (İSTANBUL)
• Tabibler Odası (ANTALYA)

Formunuz Gönderiliyor

Lütfen Bekleyiniz...