Prof.Dr. Cengiz Türkay

21 Ağustos 1964 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. 1988 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak, tıp doktoru unvanını aldı. Mecburi hizmetini Fethiye Sosyal Sigortalar Hastanesinde tamamladıktan sonra, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı.
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı unvanını 1995 yılında aldıktan sonra, Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında 1995 – 1999 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 1999 – 2003 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor olarak çalıştı. 2003 yılında Doçentliğini alan Dr. Cengiz Türkay, 2005-2008 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı görevini üstlendi. 2009 yılında Profesör unvanını aldı.

Koroner arter cerrahisi (bypass operasyonu) başta olmak üzere, kalp transplantasyonu, kalbe kök hücre enjeksiyonu ve lazer ile varis tedavisi konularında birçok çalışması olan Prof. Dr. Cengiz Türkay, çalışmalarından dolayı, Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesinin 25. kuruluş yılında bilimsel araştırma ve laboratuar dalında birincilik ödülü aldı. Ayrıca varis tedavisi ve kök hücre çalışmaları nedeniyle, birçok bilimsel toplantılarda ve kongrelerde görev aldı.

Profesör doktor Cengiz Türkay, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında halen çalışmakta olup, tıp doktoru adaylarına ven hastalıkları, fonksiyonel damar hastalıkları ve perikard (kalp zarı) hastalıkları derslerini vermektedir.

Prof.Dr. Cengiz Türkay Bilimsel Eserleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Mete A, Erbasan O, Kemaloğlu C, Ozbudak I.H, Turkay C. Pulmonary Artery Obstruction due to Papillary Fibroelastoma on the pulmonary Valve: A Rare cardiac Tumor Thorac Cardiov Surg. 2008; 56:1-3.
Golbasi I, Atahan E, Turkay C, Talay S, Tuncay D, Mete A, Bayezid O. Surgical treatment in postinfarction left ventricular pseudoaneurysm. Minerva Chir. 2007 Jun;62(3):173-7.
Ozbudak O, Ogus C, Saba R, Turkay C, Sahin N, Ozbilim G, Kiliçarslan B. The effects of recurrent Pseudomonas aeruginosa infection on pulmonary parenchyma and vasculature in rats fed on a cholesterol-rich diet. Exp Lung Res. 2006 Aug;32(7):275-85.
Tasatargil A, Cadir B, Dalaklioglu S, Yurdakonar E, Caglar S, Turkay C. Effects of vitamin K1 supplementation on vascular responsiveness and oxidative stress in a rat femoral osteotomy model.Cell Biochem Funct. 2007 Sep-Oct;25(5):485-90.
Yilmaz S, Sindel T, Golbasi I, Turkay C, Mete A, Lüleci E. Aortoiliac kissing stents: long-term results and analysis of risk factors affecting patency. J Endovasc Ther. 2006 Jun;13(3):291-301.
Golbasi I, Akbas H, Ozdem S, Ukan S, Ozdem SS, Kabukçu H, Turkay C, Bayezid O. The effect of pentoxifylline on haemolysis during cardiopulmonary bypass in open-heart surgery. Acta Cardiol. 2006 Feb;61(1):7-11.
Bayezid O, Turkay C, Golbasi I. A modified infarct exclusion technique for repair of anteroapical postinfarction ventricular septal defect. Tex Heart Inst J. 2005;32(3):299-302.
Golbasi I, Tasatargil A, Aksoy NH, Sadan G, Karasu E, Turkay C, Bayezid O. A functional and histopathological comparison of proximal and distal saphenous vein contractility and morphology. Tex Heart Inst J. 2005;32(3):287-93.
Basbug HS, Tasatargil A, Aksoy NH, Golbasi I, Turkay C, Mete A, Sadan G, Bayezid O. Minimally invasive saphenous vein harvesting using a laryngoscope: procedural, functional, and morphologic evaluation. Heart Surg Forum. 2005;8(6):E425-30.
Turkay C, Saba R, Sahin N, Altunbas H, Ozbudak O, Akkaya B, Ozbilim G, Cölbasi I, Turkay M, Ogünc D, Bayezid O. Effect of chronic Pseudomonas aeruginosa infection on the development of atherosclerosis in a rat model. Clin Microbiol Infect. 2004 Aug;10(8):705-8. Erratum in: Clin Microbiol Infect. 2004 Nov;10(11):1036. Pahin, N [corrected to Sahin, N]; Altunbap, H [corrected to Altunbas, H]; Golbapy, Y [corrected to Colbasi, I]; Odunc, D [corrected to Ogunc, D].
Tasatargil A, Sadan G, Golbasi I, Karasu E, Turkay C. Effects of short-term exposure to homocysteine on vascular responsiveness of human internal mammary artery. J Cardiovasc Pharmacol. 2004 May;43(5):692-7.
Golbasi I, Turkay C, Timuragaoglu A, Ozdem SS, Belgi A, Akbas H, Bayezid O. The effect of pentoxifylline on haemolysis in patients with double cardiac prosthetic valves.Acta Cardiol. 2003 Oct;58(5):379-83.
Golbasi I, Nacitarhan C, Ozdem S, Turkay C, Karakaya H, Sadan G, Bayezid O. The inhibitory action of protamine on human internal thoracic artery. contractions: the effect of free hemoglobin. Eur J Cardiothorac Surg. 2003 Jun;23(6):962-8.
Turkay C, Gölbaşi I, Belgi A, Tepe S, Bayezid O. Aorta-right atrial tunnel. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003 May;125(5):1058-60.
Belgi A, Turkay C, Deger N, Bayezid O.Cardiac relapse of squamous cell carcinoma of the maxillary sinus. J Heart Valve Dis. 2002 Nov;11(6):888-90.
Turkay C, Gölbasi I, Bayezid O. A single coronary artery from the right sinus of valsalva associated with atherosclerosis. Acta Cardiol. 2002 Oct;57(5):377-9.
Türkay C, Gölbasi I, Şahin N, Kabukçu M, Bayezid Ö. Surgical management of an atherosclerotic aneurysm of the left main coranary artery. J. Thorac Cardiovascular surg 2001; 122:626-7.
Gölbaşi I, Turkay C, Sahin N, Oz N, Akbulut E, Gülmez H, Bayezid O. Coronary artery bypass grafting nine months after pneumonectomy. Tex Heart Inst J. 2001;28(2):146-8.
Aydoğdu T, Sahin N, Ulusan V, Gürpinar F, Turkay C, Bayezid O. Right atrial hydatid cyst associated with multiple organ involvement: case report. J Thorac Cardiovasc Surg. 2001 May;121(5):1009-11.
Oz N, Turkay C, Gölbaşi I, Dertsiz L, Sarper A, Demircan A, Işin E. Primary vascular echinococcosis: an uncommon cause of chronic iliofemoral arterial occlusion. Tex Heart Inst J. 2000;27(2):209-11.
Mete A, Turkay C, Kumbasar D, Gölbaşi I, Sahin N, Bayezid O. Replacement of an immobile prosthetic mitral valve: a case report. Tex Heart Inst J. 1999;26(3):226-8.
Turkay C, Mete A, Yilmaz M, Celik B, Kumbasar D, Sancaktar O, Aydoğdu T, Bayezid O. Comparative methods of repairing left ventricular aneurysms. Tex Heart Inst J. 1997;24(4):343-8.
Bayezid O, Mete A, Turkay C, Yanat F, Değer N, Işin E. Traumatic tricuspid insufficiency following blunt chest trauma. J Cardiovasc Surg (Torino). 1993 Feb;34(1):69-71.

Yazılan uluslararası /ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Türkay C. “Vasküler Hastalıklara Bağlı Ağrı”. Müftüoğlu E, Yaman H (Çeviri Editörleri) Semptomdan Tanıya İç Hastalıklarında Ayırıcı Tanı;312-335, Yüce Yayım, İstanbul, 2009.
Türkay C, Mete A, Bayezid Ö. Kalp Transplantasyonunda Erken Postoperatif Takip. Bayezid Ö (editör). Kalp Transplantasyonu, 247- 268, Akdeniz Üniversitesi Yayın No: 84. Antalya 2002.
Kabukçu, M., E. Yanık, F. Demircioğlu, İ.Gölbaşı, C. Türkay, H. Yılmaz , FE. Tüzüner ve Ö. Bayezid,'' The efficacy of obtaining sinus rhythm on pulmonary hemodynamics and functional status in patients with mitral valve replacement surgery and atrial fibrillation with using DC cardioversion and amiodarone,'' In: Kimchi A (editor). Heart Disease, new trends in research, diagnosis and treatment, 709-713, Englewood, Medimond, 2001.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Kavaklı S, Avşar Ö, Karakaya H, Türkay C, Kabukçu M. Sol atriyal miksomada atipik prezentasyon ve anjiografik görüntüleme. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2006;13(1):42-45
Türkay C, Kutaş B, Karadoğan İ, Bayezid Ö. Kalbe kök hücre transplantasyonu ve klinik uygulamaları. Türkiye Klinikleri 2005: 10(1): 77-84.
İnan, D., R. Saba, İ. Gölbaşı, İ. Ak, C.Türkay ve L. Mamıkoğlu,'' Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen mediastinitlarde risk faktörlerinin değerlendirilmesi,'' Flora Derg. 2002:7:1;57-62.
Gölbaşı İ, Türkay C, Çelik B, Gülmez H, Özdemir A, Güngör F, Bayezid Ö. Assessment of the left ventricle fonction with nuclear ventriculography during dobutamine stress test after classical aneurysmectomy and endoaneurysmorraphy. Koşuyolu Heart Journal. 2001:5 (2) 39-45
Şahin, N., T.A. Titiz, Z. Ertuğ, C.Türkay, İ. Gölbaşı ve M. Erman,'' Koroner bypass olgularında bolus ve infüzyom lidokain ile perioperatif miyokardiyal korunmanın karşılaştırılması'' GKD Cer Derg. ,9,173-177 (2001)
Gölbaşı, İ., C.Türkay, N. Şahin, N. Öz, A. Şahinoğlu, E. Akbulut, H. Gülmez ve Ö. Bayezid,'' Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde koroner bypass cerrahisi,'' GKD Cer Derg. ,9,49-50 (2001)
H. Yılmaz, İ. Demir, İ. Başarıcı, C.Türkay ve O. Sancaktar,'' Aorta-sağ atriyal fistül ile komplike aort kapak endokarditi,'' Türk Ekokardiyografi Dergisi. ,3,142-4 (2001)
Gölbaşı, İ., C.Türkay, A. Mete, E. Akbulut, E. Turgut, M. Kabukcu ve Ö. Bayezid,'' Mitral stenozlu hastalarda kapak replasmanı sonrası solunum fonksiyon testi ve kan gazı parametrelerindeki değişiklikler,''Solunum Hastalıkları Dergisi, 2001;12,169-173.
Gölbaşi I, Türkay C, Sahin N, Erdoğan A, Gülmez H, Erbasan O, Bayezid O. Kalp Yaralanmaları. Ulusal Travma Derg. 2001 Jul;7(3):167-71.
Gölbaşı, İ., C.Türkay, E. Akbulut, İ. Ak, H. Gülmez, A. Mete ve Ö. Bayezid,'' Stanford tip A akut aort disseksiyonlarında cerrahi,'' GKD Cer Derg.,8,745-8 (2000)
Türkay C., İ. Gölbaşı, İ. Ak, N. Şahin, O. Erbasan, A. Mete ve Ö. Bayezid,'' Koroner bypass cerrahisi sonrası profilaktik amiodaronun aritmiler ve sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi,'' GKD Cer Derg.,8,741-4 (2000)
Türkay C., E. Akbulut, Ö. Özbudak, İ. Gölbaşı, N. Şahin, A. Mete ve Ö. Bayezid,'' Koroner bypass cerrahisi uygulanan hastalarda kronik obstrüktif akciğer hastalığının mortalite ve morbiditeye etkisi,'' GKD Cer Derg. ,8,678-81 (2000)
Türkay C, İ. Gölbaşı, İ. Ak, N. Şahin, D.K. Korgun, O. Erbasan, S. Başbuğ ve Ö. Bayezid,'' Koroner bypass cerrahisi yapılan hastalarda renal dozda dopamin kullanımının renal tübüler fonksiyonlar üzerine etkisi,'' GKD Cer Derg. ;8,674-7 (2000)
Gölbaşı, İ., C.Türkay, E. Akbulut, H. Gülmez, M. Kabukçu, A. Mete ve Ö. Bayezid,'' Mitral stenozunda kapak replasmanı öncesi ve sonrasında efor kapasitesinin treadmill egzersiz testi ile değerlendirilmesi,'' GKD Cer Derg.,8,2; 593-6 (2000)
Gölbaşı, İ., C.Türkay, E. Akbulut, M. Kabukçu, O. Sancaktar ve Ö. Bayezid,'' Akut İnferior miyokart infarktüsü ile komplike aort diseksiyonunda girişimsel ve cerrahi kombine tedavi,'' GKD Cer Derg., 8,1; 559-62 (2000)
Gölbaşı, İ., C.Türkay, E. Akbulut, H. Gülmez, M. Kabukçu ve Ö. Bayezid,'' Koroner arter hastalığı ve sol atriyal miksomada kombine cerrahi tedavi'' GKD Cer Derg., 8,1, 545-6 (2000)
Ak, İ., C.Türkay, İ. Gölbaşı, O. Erbasan, A. Mete ve Ö. Bayezid,'' Kalp kapak cerrahisini takiben üst gastrointestinal kanama geçiren hastalarda Helicobacter Pylori infeksiyonunun etkinliği,'' GKD Cer Derg. , 8,1,505-8 (2000)
Saba, R., İ. Gölbaşı, D. İnan, E. Akbulut, H. Gülmez ve C.Türkay,'' Koroner arter bypass cerrahisinde cerrahi alan infeksiyonlarında metisiline dirençli staphylococcus aureus infeksiyonları için risk faktörleri ve vankomisin profilaksisi indikasyonları'' Klimik Derg.,12,2,76-8 (1999)
Türkay C., M. Yılmaz, İ. Gölbaşı, İ. Ak, A. Mete ve Ö. Bayezid,''Mitral yetmezliği nedeniyle mitral kapak replasmanın yapılan hastalarda subvalvüler apareyin tam korunmasının sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi,'' GKD Cer Derg. ,7,374-9 (1999)
Türkay C., ‘'Kalp cerrahisi yapılan hastalarda kanama nedenleri ve tedavisi,'' Ulusal kan merkezleri ve tranfüzyon tıbbi kursu(III)(Kurs kitabı), 207-211 (1999)
Türkay C., A. Mete, İ. Gölbaşı, İ. Ak, B. Çelik ve Ö. Bayezid,'' Romatizmal mitral kapak cerrahisinde reoperasyon sonuçlarımız,'' GKD Cer Derg. ,7,106-111 (1999)
Cihangiroğlu, M., C.Türkay, A. Kabaalioğlu, S. Yılmaz, Ö. Bayezid ve E. Lüleci,'' Koroner bypass cerrahisi sonrası internal mamaryan arter greft açıklığının renkli dopler US ile değerlendirilmesi,'' Tanısal ve Girişimsel Radyoloji ,4, 31-35 (1998)
Bayezid, Ö, A. Mete, C.Türkay, O. Sancaktar ve N.Değer,''' Akut myokard infarktüsü sonrası oluşan sol ventrikül psödoanevrizma rüptürü,'' Haydarpaşa Kardioloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni ,4 (1), 52-54 (1996)
Mete, A., O. Sancaktar, G. Süleymanlar, İ. Süleymanlar, C.Türkay, T. Aydoğdu ve Ö. Bayezid,'' Sol atrial miksoma ile birlikte Carney sendromu,'' GKD Cer Derg.,3, 270-272 (1995)
Mete, A., Ö. Bayezid, C.Türkay, O. Sancaktar, N.Değer ve E. Işın,'' Koroner arter cerrahisi ile kombine kapak replasmanı uygulaması,'' GKD Cer Derg., 2, 79-84 (1994)
Bayezid, Ö., A. Mete, C.Türkay, G. Süleymanlar, E. Semiz, T. Aydoğdu ve T. Karpuzoğlu,''Böbrek Transplantasyonu sonrası koroner arter cerrahisi,'' GKD Cer Derg.,2, 73-75 (1994)
Mete, A, C.Türkay, T. Aydoğdu ve Ö. Bayezid,'' Aprotininin koroner arter cerrahisinde kan transfüzyonu greksinimine etkisi,'' GKD Cer Derg.,2; 26-29 (1994)
Türkay C., A. Mete, Ö. Bayezid ve M. Tufan,'' Kronik böbrek hastalarında koroner bypass cerrahisi,'' Akd Ü Tıp Fak Derg. ,10 (1-2), 89-92 (1993)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

Erbasan O, Erdem O, Kemaloglu C, Golbasi İ, Turkay C, Mete A, Bayezid O. Assessment of Graft Flow Measurement with Transit Time Flowmetry by Intra operative Diltiazem Infusion in Coronary Artery Bypass Surgery Patients. The Heart Surgery Forum. 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. November 28- December 2. 2008, Hutchinson, Kansas.
Turkay M, Turkay C, Senol Y, Aktekin MR. Relation between health-related quality of life and social classes: A study among Turkish cardiovascular surgery outpatients. 11th World Congress on Public Health . 21-25 August 2006, Rio de Janeiro/ Brazil. (Oral Poster)
C Turkay, O Erbasan, I Golbası, D Tuncay, O Erdem, V Yurtman, H Yılmaz, A Mete, O Bayezid. Long term follow up of left ventricular function after repair of left ventricular aneurysm. 15 th World Congress WSCTS, June 19-23, 2005, Vilnius, Lithuania.
V Yurtman, C Turkay, I Golbası, O Erbasan, N Sahin, O Akkaya, U Arslan, O Bayezid Blood conservation in coronary artery bypass surgery with pharmacologic and blood salvage strategies. 15 th World Congress WSCTS, June 19-23, 2005, Vilnius, Lithuania.
S Talay, V Yurtman, C Turkay, I Golbası, A Mete, O Bayezid. . Successfully operated adult cor triatrium. 15 th World Congress WSCTS, June 19-23, 2005, Vilnius, Lithuania.
Okur, F., A. Mete, İ. Gölbaşı, C. Türkay, M. İren, Ö. Bayezid, “Sorin mechanic valve prosthesis in mitral position ,'' Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 9th Annual Meeting, 20-23 October, Tel Aviv, Israel 1996.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri
Klasik anevrizmektomi ve endoaneurysmorraphy uygulanan hastalardaki geç dönem ventrikül performanslarının istirahat ve dobutamin efor testi sırasında nükleer çalışma ile karşılaştırılması, 1990. Çelik, B. Ventrikül fonksiyonu normal hastalarda Glutamat-Aspartatlı kardiyoplejik kullanımı, Akdeniz Üniversitesi 2000. Ak, İ. Sol ventrikül anevrizmalarının cerrahi onarımı sonrası hastaların geç donem klinik sonuçlarının değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi 2006. Tuncay D.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
The European Associaton For Cardio-Thoracic Surgery
Antalya Tabip Odası

Formunuz Gönderiliyor

Lütfen Bekleyiniz...