Plastik ve Estetik Cerrahi

ESTETİK AMELİYATLAR

ESTETİK BURUN AMELİYATI (RİNOPLASTİ)

Estetik burun ameliyatı estetik cerrahi ameliyatlarının en yaygın olarak uygulananıdır. Estetik burun ameliyatı burnunuzu küçültebilir veya büyültebilir, burun ucunun veya kemerinin şeklini değiştirebilir, burun deliklerinizin genişliğini daraltabilir veya burnunuzla üst dudağınız arasındaki açıyı değiştirebilir. Aynı zamanda doğumsal veya yaralanmaya bağlı bir şekil bozukluğunu düzeltebilir, veya soluk almanızdaki bazı problemleri giderebilir. Estetik burun ameliyatı dış görünüşünüzü güzelleştirebilir ve kendinize güveninizi arttırabilir.

Bu ameliyat için dünyada kabul edilen iki temel ameliyat tekniği vardır; kapalı ve açık yaklaşım. Kapalı ameliyat tekniğinde tüm kesiler burun delikleri içerisinde olmaktadır ve dışarıdan gözüken bir iz yoktur. Açık ameliyat tekniğinde ise diğerlerine ek olarak burun deliklerinin arasındaki ciltte yaklaşık 4-5 mm uzunluğunda yatay bir kesi daha olmaktadır, bu kesi izi yerleşim itibari ile başkaları tarafından çok fazla fark edilemez.Biz genellikle hasta daha önce burun ameliyatı olmamışsa ve burun ucunda agrasif değişiklik gerekmiyorsa kapalı ameliyat tekniğini tercih etmekteyiz.

Ameliyat sırasında her yüz tipine göre ayrı bir burun ortaya çıkartılmaya çalışılmalıdır. Böylece, ameliyat sonucu, doğal, yüze uygun ve başkaları tarafından fark edilemeyecek şekilde olur. Burnun karışık anatomisine hakim olabilmek, uzun yıllar süren eğitim ve ameliyat pratiği gerektirir.

Estetik amaçlı burun ameliyatları, kızlarda 17, erkeklerde 18 yaşından itibaren yapılmaktadır. Eğer temel şikayet burundan nefes almakta güçlük ve ciddi burun eğriliği ise, çok daha erken yaşlarda dahi bu ameliyatlar yapılabilir.

Sanılanın aksine, burun ameliyatlarından sonra ağrı olmaz. Hafif bir baskı, rahatsızlık hissi, nefes almanın bozulması, burundan akıntı, hapşırma ve kaşıntı hissi olabilir ve doğaldır. Yeterince bilgilendirilmemiş hastalar bu hisleri ağrı olarak yorumlayabilirler. Ameliyattan sonra, burundan kanlı bir sızıntı olabilir, 1-2 gün içerisinde kaybolur. Burunda tampon kullanılmışsa genellikle 2 veya 3. günde alınır. Burunlarının üzerindeki alçıyı sorun etmeyen kişiler, ameliyattan 2-3 gün sonra kendilerini zorlamamak kaydıyla istedikleri her yere gidebilirler. Ameliyattan 7 gün sonra burun alçısını alıp, burun üzerine bir hafta süreyle kalacak yumuşak bantlar uygulanır.

Estetik burun ameliyatı olan hastaların çoğu iki gün içerisinde ayağa kalkıp dolaşırlar ve ameliyattan bir hafta sonra okula veya çok yorucu olmayan iş hayatına dönebilirler. Bununla beraber, yüksek efor gerektiren hareketlerden iki ila üç hafta kaçınmanız, 8 hafta süreyle burnunuzu darbe veya çarpmalardan korumanız, ovuşturmaktan ve güneşte yakmaktan kaçınmanız gerekmektedir.İki ay boyunca da gözlük kullanımından kaçınılmalıdır.

Yaklaşık 2 hafta sonra yeni ameliyat olmuş gibi görünmeyeceksiniz ve burnunuz günden güne güzelleşecektir.ancak iyileşme yavaş yavaş ve dereceli olarak devam eden bir süreçtir.Burnunuzun son halini alması 6 ay ya da 1 yılı bulabilmektedir.

MEME BÜYÜTME AMELİYATI

Memeler kadının beden görünümde fiziği tamamlayan yapılardır. Meme hacmi küçük olduğu zaman vücut kontur görünümü eksik kalır . Memeler, yapısal olarak değişik nedenlerle küçük olabilir .Biri diğerinden daha küçük, asimetrik olabilir .Doğumsal olarak bir tanesi hiç olmayabilir . Her iki memenin eşit hale getirilmesi yada hacminin arttırılması için, günümüzde en geçerli yöntem silikon protezlerdir. Kişiden yağ dokusu alınarak da memelerin kısmen büyütülmesi sağlanabilir. Ancak yağ dolgusu tamamen kalıcı bir yöntem değildir.

Meme protezleri, meme şeklinde hazırlanmış silikondan yapılmış balona benzer yapılardır. Yuvarlak ve anatomik denilen damla şeklinde olanları mevcuttur. Kadının memesindeki duruma uygun olarak bunlardan biri seçilir. Protez konulacak hasta 40 yaş üzerinde ise ameliyattan önce mamografi ve gerekirse ultrasonografi adı verilen radyolojik tetkikler yapılır.

Meme büyütme ameliyatında, memenin büyütülmesi vücut için yabancı bir madde ile sağlanabildiğinden, proteze ait sorunlar olabilir. Protez çevresinde kapsül adı verilen bir zarın gelişmesine bağlı sertleşme ve daralmalar olabilir. Hafif ve orta kapsüler kontraktür durumunda, protez etrafındaki kapsülün giderilmesi için dıştan masaj ve gereğinde ek ameliyatlar yapılabilir Ağır kapsül kontraktürü ortaya çıktığında protezi çıkarmaktan başka seçenek yoktur . Protezi yırtılması nadir bir durumdur, araç içi trafik kazalarında olduğu gibi sıkışmalarla, yüksekten düşmelerle ve delici alet yaralanmaları ile ortaya çıkabilir. Silikon meme protezli bir memede kanser gelişmesi riski artmaz. Protez konmuş memelerde daha sonra yapılacak mamografi ve cerrahi muayene problem oluşturmaz.

Ameliyat genel anestezi ile hastane koşullarında ameliyathanede yapılır.1-2 saat sürer. Protezin konabilmesi için 4-5 cm'lik bir iz açılır. Bu izin yerleşimi meme başı alt kısmında, meme alt kıvrımında, koltukaltında olabilir. En az iz bırakan yöntem genellikle meme başından silikonun yerleştirilmesidir. Protez, hastanın meme yapısına göre, doktorun değerlendirmesi sonucuna göre meme dokusu arkasına, göğüs kasının arkasına veya bir kısmı kas altında olacak şekilde dual plana yerleştirilebilir.

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı minimaldir. Hasta 3-4 gün içinde işine dönebilir. Hastaya 2 ay ağır sporlardan uzak durması önerilir. Protezle meme büyütme ameliyatı, genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ruh sağlığını ve psikososyal yapısını düzelten, onları yaşama daha bağlı hale getiren bir ameliyattır.

MEME KÜÇÜKTME AMELİYATI

Meme küçültme ameliyatı, estetik değil sağlık sorunları nedeniyle yapılan bir ameliyattır. İriliğe bağlı sarkık bir meme, kadında sırt ve boyun ağrılarına, kamburluğa,meme altında pişik ve yaralara, sütyenin kol sinirlerine baskı yapmasına bağlı uyuşmalara neden olabilir. Günlük fizik aktiviteler sınırlanabilir. Ayrıca iri meme giysi seçimi konusunda zorluklar yaratırken, kadının kendini beğenmemesi de sosyal ve psikolojik sorunlara sebep olur. Meme küçültme amacıyla uygulanacak bir ameliyat, memelere doğal bir görünüm kazandırır, yukarıda sıralanan sorunlar ortadan kaldırılmış olur, kişinin yaşamı kolaylaşır.

Memeler değişik nedenlerle büyük olabilir. Genetik faktörler, hormonal değişiklikler veya bazı hastalıklar sonucu, vücut ölçülerine uyum sağlamayan iri meme oluşabilir. Kilo değişiklikleri, emzirme ve yerçekimi etkisi ile mevcut sorun daha da arttırabilir. Meme dokusunun artması ve buna bağlı iri meme genç kızlarda da görülebilir.

Meme küçültme ameliyatında büyük olan meme dokusu kişinin vücut ölçülerine göre yeniden şekillendirilir. Fazla meme dokusu ve üzerindeki deri çıkartılır. Meme başı olması gereken yere taşınır. Ameliyat genel anestezi ile hastane koşullarında bir ameliyathanede yapılır. Ameliyat 2,5 - 4 saat sürer. Uygulanan yönteme bağlı olarak meme başı etrafında, meme başının alt kenarından aşağı doğru düz veya ters T şeklinde bir iz daha kalır. Bu izler başlangıçta belirgindir,ancak zamanla belli belirsiz hale gelebilir. Ameliyat sonrası izlerin derecesi,memenin büyüklüğüne,kullanılan ameliyat yöntemine ve nihayet hastanın derisinin iz bırakma özelliğine bağlıdır.

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Genellikle her iki memeye dren adı verilen borular yerleştirilir, ve 24-72 saat içinde çıkarılır. Dikişler emilen türden olduğundan almaya gerek yoktur. Hastanede 1-3 gün kalınır. Hastaya 6 hafta sporcu sütyeni giymesi önerilir.Hasta 1 hafta sonra işine dönebilir. 3 ay ağır sporlardan uzak durması önerilir.

Her amelitatta olduğu gibi meme küçültme ameliyatında da kanama, enfeksiyon, gibi komplikasyonlar görülebilir. Meme içindeki nedbe veya yağ nekrozuna bağlı sertlik nadir olarak görülebilir. Meme derisinde veya meme başında bazı bölgelerin tamamen iyileşmesi daha fazla zaman alabilir. Sık pansuman gerekebilir. Meme küçültme ameliyatı olan çoğu kadın uygulanan tekniğe bağlı olarak çocuklarını emzirebilmektedir.

MEME DİKLEŞTİRME AMELİYATI 4

Memeler de sarkıklık değişik nedenlerle meydana gelebilir. Meme dokusunu tutan bağların gevşemesi, kilo değişiklikleri, emzirme ve yerçekimi sebep olarak gösterilebilir. Sorun meme dokusuna, meme başına, deriye ya da hepsine birden ait olabilir. Sonuçta adeta içi boş görünümlü sarkık meme ortaya çıkabilir.

Estetik meme dikleştirme ameliyatında, sarkık haldeki meme dokusu yeniden şekillendirilir, fazla deri çıkartılır. Meme başı olması gereken yüksekliğe getirtilir. Ameliyat genel anestezi ile hastane koşullarında, ameliyathanede yapılır. 1,5-2 saat sürer. Sarkıklığın derecesine göre; meme başı etrafında ya da ilaveten meme başından aşağı doğru 4-5 cm. uzunluğunda bir iz olabilir. Sadece meme başında iz olduğu taktirde, iz, meme başının kahverengimsi derisi ile göğüsün beyaz derisi ile olan birleşme yerine gizlenir ve minimal olur. İz bırakmayan meme dikleştirme ameliyatı yoktur. Ancak, bu izler başlangıçta belirgin, zamanla belli belirsiz hale gelen izlerdir.

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı genellikle sorun yaratmaz. Genellikle her iki memeye dren adı verilen borular yerleştirilir, ve 24-72 saat içinde çıkarılır. Eriyen dikişler kullanıldığından dikiş almaya gerek yoktur. Hasta 3-4 gün içinde işine dönebilir. Hastaya 2 ay ağır sporlardan uzak durması önerilir.Hastaya 6 hafta sporcu sütyeni önerilir. Estetik meme dikleştirme ameliyatı genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ruh sağlığına olumlu etkide bulunan bir ameliyattır. Yeni şekillendirilmiş meme uzun süre dayanıklı olur, ancak kilo değişiklikleri, gebelik, emzirme ve yerçekimi yeni sarkıklıklara neden olabilir.

ERKEKLERDE MEME AMELİYATI (JİNEKOMASTİ)

Jinekomastiyi düzeltme ameliyatı herhangi bir yaştaki sağlıklı ve duygusal olarak istikrarlı erkeklere uygulanabilir. Aşırı kilolu ve sorunlarını ilk olarak kilo kaybı ile düzeltmesi gereken erkeklerde önerilmez. Alkol kullanan adaylarda da alkolun bırakılması ile göğüsler küçülebileceğinden ameliyat tavsiye edilmez.

Jinekomasti ameliyatı genellikle gece hastanede kalmayı gerektirmez. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatta meme büyüklüğünün şiddetine göre, sadece liposuction ya da liposuction ve cerrahi çıkarma işlemi uygulanabilir. Eğer fazla beze dokusu, göğüs büyümesinin temel nedeni ise, liposuction yeterli olmayacaktır, bu doku kesilip dışarıya çıkarılacaktır. Tipik bir prosedürde, bu kesi areola kenarında olur. Çok miktarlarda yağ ve bez dokusunun çıkarıldığı olağanüstü durumlarda, deri fazlalığını da çıkarmak gerekebilir.

Ameliyattan sonra birkaç gün boyunca rahatsızlık hissi normaldir. Bir iki hafta boyunca şişlik ve morluklar olabilir. Şişliği azaltmak için, bir ya da iki hafta boyunca her gün, daha sonra birkaç hafta boyunca da gece boyunca elastik bir basınçlı giysi giymeniz istenecektir. Ameliyatın tam etkisinin belli olması için üç ayı bulabilir.Genel olarak, tüm normal faaliyetlerinizi yeniden yapabilmeniz yaklaşık bir ay alacaktır.

KARIN GERME AMELİYATI

Diyet ve egzersize cevap vermeyen, karın derisinde sarkıklığı olan fakat vücut kontürleri düzgün olan kadın ve erkekler bu ameliyat için adaydır. Bu ameliyat özellikle birkaç kez doğum yapmış, karın bölgesi derisinde çatlaklar oluşmuş ve sarkmış ve karın kasları zayıflamış kadınlarda son derece faydalıdır. Şismanlık tedavisi değildir. Kilo vermeye niyetli hastaların bu ameliyatı ertelemesi gereklidir. Doğum yapmaya niyeti olan hanımların da bu ameliyatı doğum sonrasına ertelemesinde yarar vardır.

Abdominoplasti orta ve alt karın bölgesinde mevcut fazla yağ ve sarkık haldeki cilt dokusunun çıkarıldığı ve karın kaslarının gerilerek sağlamlaştırıldığı bir cerrahi girişimdir.Tam veya kısmi abdominoplasti olarak uygulanabilir.Tam abdominoplasti 2-4 saat, kısmi abdominoplasti 1-2 saat sürer. Sıklıkla bir kalçadan karşı kalçaya uzanan, ancak mayo içine gizlenebilen bir kesi hattı ve göbek çevresine yuvarlak ikinci bir kesi yapılması gerekir.

İlk birkaç gün karın bölgesinde şişlik ve ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilen ağrı olabilir. Drenler yaklaşık 2-3 gün kalır. Hastanede kalış süresi için de 2 gün genellikle yeterlidir. İşe 2-4 hafta sonra dönülebilir. Yara izi ilk 3-6 ay kötüye gidermiş gibi görülebilir ama bu normaldir, izlerin düzleşmesi ve solması 9 ay ila 1 yıl alabilir. Hastaların çoğunda,düzenli egzersiz ve diyetle mükemmel sonuç yıllarca korunabilir.

BACAK İÇİ GERME ESTETİĞİ

Aşırı kilo alma ve kilo verme ve ayrıca yer çekimine bağlı bacak içinde sarkma tarzında şekil deformitesi oluşur. Deformiteyi gideren estetik girişimin yağ alma ve sarkmayı giderme işlemi ‘thigh lift' veya bacak içi germedir.

Deformitenin derecesine göre uygulanan yöntem değişir. Genelde liposuction ile kombine edilir. Ameliyat izleri ise yine deformitenin derecesine göre kasık hattı veya bacak içinde gizli kalır. Eriyebilen dikiş materyalleri tercih edildiğinden dikiş almaya gerek yoktur.Ameliyat süresi 1-2.5 saat civarındadır. Hastane de kalış süresi 1 gece olabilir. Ameliyat sonrası aktiviteleri 2-3 hafta kısıtlamak gerekir.

KOL GERME ESTETİĞİ

Yaşlanma, kilo alıpverme, sedatif yaşam, yer çekimi gibi nedenlerle kol arka ve iç kısımlarında sarkıklıklar meydana gelir. Bu sarkıklık ve deformasyonlar kol germe ameliyatı ile düzeltilerek kolların gerginliği yeniden sağlanır.

Ancak bu işlem kolun arka kısmında dikine bir iz oluşturacağından ancak deformasyonu ve sarkıklığı ileri derecede olan uygun hastalar için önerilen bir yöntemdir. Kol germe ameliyatı lokal anestezi yada genel anestezi altında yapılabilir.

Kol ların iç kısmından uzun bir elips şeklinde deri ve yağ dokusu çıkartılır. Kesi yeri suture edilerek kollara elastik bir bandaj sarılır. Hasta aynı gün evine dönebilir. Özellikle ameliyattan sonraki ilk günlerde kolların yüksekte tutulması önerilir. Emilen sutur kullanıldığından dikiş almaya gerek yoktur. Hasta günlük aktivitelerine birkaç gün içinde başlayabilir.

YÜZ GERME VE BOYUN GERME AMELİYATI (FACELIFT)

Doğal yaşlanma süreci, güneş ışınları, kilo alıp vermeler ve sigara gibi etkenler, zamanla yüzdeki kaslarda sarkma, ciltte gevşeme ve tonusda azalma meydana getirir. Bunlara bağlı olarak olarak ciltte kırışıklıklar, derin çizgilenmeler, yanaklarda sarkma, torbalanmalar oluşur. Bu kişiyi yaşlı ve yorgun gösteren görüntünün düzeltilmesi için fazlalık derinin alınması ve alttaki kas katmanlarının sıkılaştırılması, zarların asılması işlemine yüz germe operasyonu diyoruz.

Daha çok kırklı yaşlardan sonra uygulanan bu operasyon, yanaklarında hafif sarkma olan genç hastalarımıza daha kısa kesiler yapılarak daha erken yaşlarda da uygulanabilir. Yüz germe ameliyatı sırasında, yüzün daha güzel ve daha genç görünmesi için, fibroblast kültürü enjeksiyonu ile cilt kalitesi arttrılabilir, bunlar botox uygulamaları ile kombine edilebilir.

Genel anestezi altında yapılan operasyonlarda, favori bölgesinde saç çizgisi önünde başlayan, kulak önü ve kulak memesi önünden kulak arkasına devam eden, doğal yüz kıvrımlarına uygun ve belli olmayacak şekilde gizlenmiş bir kesi yapılarak operasyon uygulanır. Yanak cildi kaldırılarak fazlalık dokular çıkarılır ve alttan kas ve derin yüz yapıları sağlamlaştırılarak yerine tekrar oturtulur. Bu tür ameliyatlar tekniğe ve yapılacaklara göre 2-4 saat sürebilir. Aynı gece hastanede kalmak uygundur. Ek işlemler (burun,göz kapağı vb ) aynı seansta yapılabilir. Yüz germe ameliyatı izsiz değildir. Ancak bu izler saklandığı için belirgin değildir.Açık tenli hastalarda ameliyat izleri çok daha hafif olur.

Ameliyat sonrası erken dönem genellikle rahat geçer. Yüzde genel bir şişlik ve morarma, uyuşukluk ve gerginlik hissi olabilir. Ameliyat esnasında yüz sinirleri anesteziden hafif derecede etkilenebileceğinden yüzde hafif asimetriler olabilir. Bunlar 3-5 gün içinde kendiliğinden geçer. Gözler, burun ve ağız açık bırakılacak şekilde baş sargısı uygulanır. Doku içinde kan birikmesini önlemek amacıyla diren denilen silikon borular konabilir. Direnler 2 gün içinde çekilir. Eriyen tipte olmayan dikişler 5-7 gün sonra alınır.

Cilt altı kan ve sıvı birikmesi yine nadir görülebilen bir komplikasyondur. Yüzde ve boyun cildinde ameliyattan sonra his kaybı ve karıncalanma hissi yine görülebilen bir durum olup bir süre sonra düzelecektir. Yüz germe ameliyatların en istenmeyen komplikasyonu yüz sinirinin dallarının zarar görmesidir. Çok nadir kalıcı mimik kayıpları görülür.

Ameliyat tekniğine uygun yapıldıysa iyi sonuç verir. Nadiren ikinci düzeltmeler gerekli olabilir. Yüz ve boyununa yeni verilmiş şekil, kişinin yapısına ve çevre koşullarına göre bazen 5-10 yıl, bazen de yaşam boyu dayanır.

GENİTAL BÖLGE ESTETİK AMELİYATLARI

Yapılan doğumlar veya bağ dokusu elastikiyetinin az oluşu sonucunda genişlemiş olan vajendeki fazla dokunun çıkartılarak daraltılmasını içerir. Şikayetler genellikle bir ya da daha fazla sayıda normal vajinal doğum yapmış kadınlarda görülür. İşlem çoğunlukla genel anestezi bazen de epidural anestezi altında yapılabilir. Yapılacak işlemin şekline göre operasyon genellikle 15-30 dakika arası zaman alır ve hastalar birkaç gün içerisinde normal yaşantılarına dönebilir. Ameliyat sonrası cinsel yaşantı ise 1 ay sonra yeniden başlayabilir.

Bazen labium majuslar yani dış dudaklar yapısal olarak normalden uzun olabilir. Bu durumda kozmetik amaçlı cerrahi ile labiumlar normal boyutlarına indirilebilir. Labiumların düzeltilmesi operasyonlarına labioplasti adı verilir. Hymenoplasti ise bozulan kızlık zarının dikiş ile veya fleplerle onarılması yöntemidir.

Dış dudakların asimetrik olması durumu ise hem psikolojik hem de fonksiyonel olarak cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir ve yine düzeltme için estetik müdehale gerekebilir.

Yaşın biraz ileri olduğu durumlara yaşlanmaya bağlı olarak dış genital bölgedeki organlarda yağ dokusu azalabilir. Bu durum özellikle mons pubis ismi verilen kasığın hemen altındaki kıllı ve yüksek bölgede kendini gösterir. Aynı şekilde labiumlarda (dudak kısımlarında) da değişik nedenlere bağlı olarak incelme görülebilir. Bu gibi durumlarda kişinin değişik bölgelerinden liposuction benzeri bir işlemle alınan bir miktar yağ dokusu bu alanlara enjekte edilerek dış görünüm düzeltilebilir. Tam ters şekilde bu bölgelerde fazla miktarlarda bulunan yağ dokusunun alınması ile de estetik görünüm kazandırılabilir.

LIPOSUCTION

Erişkin insan vücudundaki yağ hücresi sayısı sabittir. Ergenlikten sonra yağ hücresi sayısı artmaz, ancak yağ hücrelerinin hacmi artar. Bu da kilo artışı ile sonuçlanır. Beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimi insanların kilo alıp vermelerinde en önemli faktörlerdir.

Fazla kilolardan kurtulmak için uygun diyet ve egzersiz ve düzenli bir yaşam tarzı şarttır. Ancak, bu şartları yerine getirdiğiniz taktirde bile, kaybolmayan inatçı bölgesel yağ birikimleri olabilir. Karın, bel, kalça, uyluk dış ve iç tarafı, diz gibi özellikli bölgeler bu dirençli yağ ların birikim bölgeleridir. Bu bölgelerdeki birikimler liposuction için uygun adaydır.

Liposuction; vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimlerinin özel bir vakumla veya özel enjektörlerle emilerek, vücuttan yağların uzaklaştırıldığı bir ameliyattır. Kesinlikle bir zayıflama ameliyatı değil, bir vücut kontur düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyatla mevcut yağ hücrelerinin sayısı azaltılmış olur.

Liposuction ameliyatında inatçı yağlanma bölgesi üzerine birkaç mm uzunluğunda yapılan kesilerden kanüller ilerletilerk vakum cihazı aracılığı ile yağların emilir. Kanül giriş deliklerinin bıraktığı izler göz ardı edilebilecek değerdedir.

Liposuction, klasik olarak vakum cihazı ile yapılabildiği gibi son yıllarda geliştirilen ultrason yardımlı ve ya laser yardımlı liposuction teknikleri de mevcuttur. Bizim kliniğimizde klasik liposuctiona ek olarak, laser lipoliz cihazı ile de liposuction yapılarak liposuction sonrası kalan deri dokusunun da sıkılaştırılması sağlanmaktadır.

Ameliyattan sonra kanül delikleri açık bırakıldığından buralardan dışarı sıvı sızması olabilir. Şişlik, karıncalanma ve yanma hissi olabilir .Bunlar 3 hafta içinde kendiliğinden kaybolur .Hastaya özel liposuction korsesi giydirilir. 5-6 hafta boyunca bu korseyi kullanması gerekir.

LAZER LİPOLİZ (LIPOCONTROL)

Lazer liposuction klasik liposuctiondan farklı olarak yağları önce lazerle eriten, sonrada ciltte sıkılaşma sağlayan bir liposuction yöntemidir. Özellikle diyet ve sporla düzelmeyen lokalize yağ fazlalıklarını düzeltmede kullanılan bir liposuction tekniğidir. Klasik liposuction kanüllerine göre daha ince olan 1mm lik fiber kanullerle yapılır. Yine lazer liposuction uygulamasının yağ eritme haricinde cildi toplayan özelliğide bulunmaktadır, bu sayede cildin gevşek olduğu durumlarda sıkılaşma saglar. Lazer liposuction ile hemen hemen hiç kanama olmadan, yağ hücrelerinin zarı lazer enerjisi ile tahrip edilerek içlerinde bulunana depo yağların sıvılaşıp akması sağlanmaktadır. Ayrıca sadece yağ hücrelerini etkilediği için diğer dokulara, damar ve sinirlere zarar vermemektedir. Yağ tamamen sıvılaşmış şekilde alınabilmektedir. Ayrıca yüz ve boyun gibi bölgelerde yağları lazer ile tahrip ettikten sonra almak gerekmemekte kendiliğinden lenfatikler yardımı ile yok edilmekte ve cilt sarkmaları ve kontur bozuklukları olmadan iyileşme sağlanmaktadır.

Çok küçük alanlar lokal anestezi ile, daha geniş alanlar lsedasyon veya genel anestezi desteğiyle yapılmaktadır. Operasyon sonrasında genellikle ağrı hemen hemen hiç ya da minimal olmaktadır. Minimal ağrılar ağrı kesiciler ile geçebilecek düzeydedir. Morluk hemen hemen hiç olmamaktadır. Lazer liposuction ameliyatı sonrasında şişlik olabilmekte, bu şişlik 15-20 gün aralığından kendiliğinden yok olmaktadır. Vücudun şekli 1 ay sonra kendini gösterir, 3.ayda daha iyi bir hal alır, son halini alması 6 ay sürmektedir. Operasyondan sonra yaklaşık 20 gün korse kullanmak yeterli olmaktadır.

YAĞ ENJEKSİYONU

Biyolojik dolgu malzemeleri arasında en çok tercih edilen, kişinin kendi yağ dokusudur. Yağ transplantasyonu da diyebileceğimiz bu yöntemde karın, bel, uyluk bölgelerinden alınan yağ dokuları özel enjektörlerle cilt altına ve kas içine transfer edilmekte; böylece dudak, elmacık kemiği çene ucu gibi yüz bölgelerinde dolgunluk ve yüz konturunda armoni sağlanmakta, yüzdeki derin kırışıklıklar hacim sağlanarak giderilmektedir. Kişinin kendi yağ dokusunu alırken yağ hücreleri ile birlikte sağlıklı kök hücreleri de alınmakta ve kişiye enjekte edilmektedir. Böylece taze kök hücrelerinin uyarıcı ve canlanırıcı etkisi ile enjekte edilen bölgenin cilt yapısında da bir tazelik, canlılık ve parlaklık elde edilmektedir. Bu yüzden yağ dokusu enjeksiyonlarına, kişinin kendi kendine gençlik aşısı yaptırması olarak bakılabilir.

Normalde enjeksiyon için yağ alınan sahalarda kalıcı kontür düzensizliği beklenmez.Lipofilling yapılan sahada aylar yıllar içinde erime olduğu taktirde ya da kalan miktar yetersiz görülürse tekrar uygulama yapılabilir. Bu işlem ek deformasyonlara neden olmaz. Bir seferde alınan yağ kullanılacak miktardan fazla olursa alınan yağ çok düşük derecelerde dondurularak haftalar hatta aylarca saklanabilir. Ancak saklanan yağ ile yapılan dolgu taze alınmış yağa göre daha dayanıksızdır.

Bu işlem uygulanırken yağ alınacak ve enjekte edilecek olan bölgeler lokal anestezi altında uyuşturulur. İnce bir liposuctıon kanülü ile yağ dokusu alındıktan sonra bazı işlemlerden geçirilir ve alıcı bölgeye özel enjektörlerle nakledilir. İşlem sırasında ağrı, acı duyulmaz ve kısa sürer.

Yağ enjeksiyonu uygulanan bölgeye üçüncü gün çıkarılmak üzere flasterle hafif bir bandaj uygulanır. Ağrı çok hafiftir veya hissedilmez. Oluşabilecek şişlik ve morluklar 5 – 7 gün içinde kendiliğinden geçer. Bu süre içinde morlukların kamuflajı için makyaj yapılabilir. Morlukların iz bırakmaması için bir güneş kremi ile ultraviole ışınlarından korunulması uygun olacaktır.

ÇENE UCU ESTETİK AMELİYATLARI

Çene yapısı küçük ya da çene çıkıntısı yetersiz kişilerde çene ucunun ileri alınması için yapılan bir operasyondur. Burada amaç özellikle profilden bakıldığında, alın bombesi, burun, dudak ve çenenin bir uyum içinde olmasıdır. Normalde çene ucu çıkıntısı alt dudak hizasında olmalıdır. Bazı rinoplasti operasyonlarından sonra burun yapısının genel yüz yapısı ile armoni içinde olması için çene ucuna küçük bir işlemle ilerletme yapılması gereklidir. Bu, daha çekici bir kontur ve daha orantılı bir yüz yapısı için gereklidir.

Toplumda bazı kişiler, küçük ve geride çene yapılarını, "zayıf ve çekinik kişilik" gibi algılayabilmekte ve sosyal yaşamda sıkıntı duyabilmekte. Bu nedenle bu tür profil operasyonları psikolojik destek ve özgüven operasyonları gibi görmek gerekir çünkü kişinin özgüvenini ve sosyal ilişkilerini direk olarak etkileyebilir.

Çene ucu normalden bir miktar ilerde olan hastalarda ise ağız içinden yapılan kesiden çene ucu kemiği küçültülür. Bu çenesi geride olan hastalara göre biraz daha geç iyileşir, hasta bir hafta içinde işine dönebilir.

Çene altından ya da ağız içinden yapılan bir kesi ile kişiye uygun büyüklük ve şekildeki (yuvarlak , köşeli gibi) protez, çene ucu kemik yapısının önüne yerleştirilir.Protez kesinlikle dokunarak ve dışardan bakılarak belli olmaz.Bazı olgularda kişinin kendi kemik dokusundan alınan bir parça veya vucuttan alınan yağ grefleri bu amacla kullanılır. Operasyon süresi yaklaşık 1/2-1 saat kadardır. Lokal anestezi ve sedasyon altında uygulanabilir.

Çene bölgesinde şişlik hafif ağrı ve morarma olabilir.Pansuman olarak hafif bir bandaj kullanılır ve 3. gün çıkarılır. Dikişler 5-7 gün sonra gün alınır. Yağ grefti kullanılmısa dikiş kullanılmaz. Bir hafta sonra normal yaşama dönülür.

GÖZ KAPAYI ESTETİK AMELİYATLARI (BLEPHAROPLASTY)

Yaş ilerledikçe, yer çekiminin de etkisi ile kaşlarda, üst ve alt göz kapaklarında sarkma ve bununla birlikte alt göz kapaklarında yağ dokularının hacminin artması ve fıtıklaşması ile birlikte torbalanma olabilir. Bu durum, görünüm bozukluğuna neden olması yanında, sarkık üst göz kapakları kişinin görüşünü de engelleyebilir. Genellikle 30 yaş üzeri, üst ve alt göz kapaklarında sarkma ve torbalaşma meydana gelmeye başlamış, başka sağlık problemi olmayan kişiler bu operasyon için uygundur.

Blepharoplasty alt ve üst göz kapağındaki, kişiye yorgun ve yaşlı bir ifade veren fazlalık deri ve yağ dokusunun uzaklaştırılması (göz altı torbalarının alınması) operasyonudur.

Operasyon, üst göz kapağında doğal göz katlantısına uygun olacak şekilde bir kesi yapılarak fazla derinin çıkarılması şeklinde uygulanır ayrıca fıtıklaşmış yağ dokusu önündeki zar kuvvetlendirilir ve-veya fazla görülen yağ kitlesi alınır . Alt göz kapağında ise, kirpiklerin hemen altında yapılan bir kesi ile fazlalık deri ve yağ dokusu alınır. Bazen genç hastalarda özellikle fazla deri sarkması olmayan kişilerde alt göz kapagındaki torbalar içerden yapılan bir kesi ile çıkarılabilir,bu işlemde dışarıdan bir kesi yapılmaz.Bu işlemler lokal anestezi ve intravenöz sedasyon (damar yolu ile uyutma) altında yapılır. Hastanın şikâyetine göre sadece üst veya alt göz kapakları ya da hem üst hem alt kapaklar aynı anda opere edilebilir. İşlem yaklaşık 1 saat sürer.

Operasyon sonrası erken dönem genellikle rahat geçer. Göz etrafında şişlik ve morarma olacaktır. Gözlerde kuruluk, yanma hissi ortaya çıkabilir. Göz yaşı artabilir, gözler ışıktan rahatsız olabilir ve ilk günlerde hasta gözünü tam olarak kapatamayabilir. Operasyon sonrası morluk ve şişliklerin azaltılması için buz kompresi uygulanır. Şişlik ve morluklar 1-2 hafta içerisinde gerileyecektir. Hafif renk değişiklikleri makyajla örtülebilir.

Aynı gün eve çıkmak mümkündür, hastanede kalmaya gerek yoktur. Dikişler operasyondan 3-5 gün sonra alınır. Yaklaşık 6-7 ay içerisinde göz kapağındaki kesi izleri çok zor fark edilebilecek duruma gelir. Kişi 3 gün sonra işe dönebilir. Kullanıyorsa, 2 hafta sonra kontak lenslerini takabilir.

Bu tür operasyonların sonuçları kalıcıdır. Ama göz kapaklarının oluşturulan yeni şekli kişinin yaşam tarzı, kilo alıp vermesi, stres, uykusuzluk, yer çekimi gibi nedenlerden etkilenir ve kişiye göre bazen birkaç yıl bazen de ömür boyu bozulmaz. Deformasyondan sonra göz kapakları tekrar ameliyat edilebilir.

KEPÇE KULAK AMELİYATI

Kepçe kulak operasyonu doğuştan kulak kepçesinin büyük veya öne doğru çıkıntılı olduğu durumlarda, kulak kepçesini kafaya yaklaştırmak ve daha yatık hale getirmek ve/veya eksik kulak kıvrımlarını daha belirginleştirmek için yapılan operasyonlardır. Kulak gelişiminin büyük bir kısmı dört yaşında tamamlandığından bu operasyonlar 4-5 yaşından itibaren yapılabilir. Özellikle okul çağı öncesinde yapılarak okuldaki sosyal yaşamdan önce çocuğun psikolojisinin düzeltilmesi önemlidir. Operasyon küçük çocuklarda genel anestezi altında yapılırken, erişkinlerde ve ergenlik çağına yakın çocuklarda lokal anestezi altında ve ameliyathanelerde uygulanır.

Operasyonda kulak kıkırdaklarına ulaşıldıktan sonra bu yapılar törpülenerek ve/veya bir miktar çıkarılarak şekillendirilmekte ve kalıcı dikişlerle kulağın kıvrımı arttırılarak daha yatık hale getirilmektedir. Bu işlemler, kulağın ön yüzünden ya da arka yüzünden yapılacak kesilerle uygulanabilir. Ön tarafdan yapılan kesi kulak çukuru içine saklandığından, arka taraftan yapılan kesi kulak arkasında kaldıgından iki izinde görülmesi çok zordur.

Ameliyat sonrası dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Operasyon sonrasında kulaklar bir bandajla sarılacak ve bir hafta sonunda bu bandaj çıkarılacaktır. Dikişler 7. gün alınır. Operasyon sonrası ağrı minimaldir. Birkaç gün istiratten sonra normal yaşama dönülebilir. Bandaj açıldıktan sonra, kulağa verilen şeklin iyileşme safhasında bozulmaması için elastik bir bandajın en az 3 hafta süre ile kullanımı önerilir.

Olası komplikasyonlar arasında enfeksiyon, kulak derisinde gözle görülen kabarık iyileşme dokusu (hipertrofik skar), cilt altında hematom (kan pıhtısı birikimi) ve kulaktaki deformasyonun tekrarı sayılabilir. Enfeksiyon ve pıhtı oluşumunda nadiren bir enjektör yardımıyla bölgenin temizlenmesi ve agresif antibioterapi gerekebilir.

SAÇ EKİMİ

Saç ekimi uygulaması; saçlı derinin arka kısmında bulunan hormona duyarlı olmayan saç köklerinin özel yöntemlerle alınarak, saçsız alanlara ekilmesidir.FUE yada FUT yöntemi ile saç ekimi yapılmaktadır. Günümüzde saç ekim uygulaması FUE yöntemi ile yapılmaktadır. Bu uygulamayla yapılan saç ektirme işlemi sonucunda ekilen saç kökleri hormonlardan bağımsız olduklarından bir daha dökülmezler. Saç ekim operasyonu başlamadan önce saç ekiminin yapılacağı ve saç foliküllerinin alınacağı bölgeler işaretlenir, uyuşturulur, daha sonra greftler alınır. Elde edilen greftler saçsız alana ekilir. Bu işlem yapılırken saç ekimi yapılacak bölgenin mevcut naturel saç çizgilerine uygun olması, yönlerinin iyi seçilmesi, saç foliküllerinin tekli greftlerden seçilmesi suni bir görünüm oluşturmaması bakımından çok önemlidir. Hasta saç ekimi fue tamamlandıktan sonra evine dönebilir, günlük hayatına devam edebilir. Saç ektirme işleminden sonra yaklaşık 3 ay içinde çıkmaya başlayan ekimli saçlar orjinal yerlerindeki büyüme hızıyla yeniden uzamaya başlarlar. Saç ektirme işleminden 1 sene sonra tam sonuç elde edilir. İdeal saç ekimi sonucu, saç ekitirme işleminin belli olmadığı, doğal sonuçlardır.

Foliküler Ünite Ekstraksiyon (FUE) Tekniği saçlı deride herhangi bir kesi yapmadan, iz bırakmadan greftlerin tek tek özel bir aletle alındığı saç ekimi yöntemidir. Günümüzde bu teknik mico motorlarla yapılmaktadır, buda süreyi kısaltmaktadır. Bu yöntemde saç haricinde ense, göğüs ve sırt kıllarıda kullanılabilir. Aktarılan kıllar aktarıldıkları bölgenin özelliğinde uzarlar. Donör alınacak alandaki saçlar kısaltılır, bölgeye lokal anestezi uygulanır, çapı 1 mm olan özel bir cerrahi aletle greftler çıkartılır. Saçın ekim yapılan alanın yoğun olabilmesi için kanalların sık açılması ve sık bir ekim yapılması gerekmektedir. Ekip gerektiren ve nisbeten daha uzun süren bu yöntem ile 3000-4000 grefte elde edilebilmektedir. FUE tekniğinin avantajları; dikiş atılmaması, cerrahi ameliyat riski taşımaması, ensede iz bırakmaması, greftlerin çıkarıldığı alanlarda birkaç gün yara kabuğu taşıması ve hızlı şekilde iyileşmesi, işlem sonrası kılların alındığı alanda his kaybı yaratmamasıdır. Dezavantajları ise Fue yöntemi Fut'a göre daha uzun sürmektedir. Tekniğin daha zahmetli ve zaman alıcı olması nedeniyle maliyet de daha fazladır

Saç ekimi için, donör (verici) alandaki foliküler üniteleri saçsız alanlara nakletmeye “foliküler ünite transplantasyonu (FUT)”adı verilir. Saçlı deride normal yoğunluk santimetrekare başına 70-100 foliküler ünitedir. Hastanın saç yoğunluğu bağlı olarak santimetrekare başına 35 ila 50 foliküler ünite ekimi yapmak yeterli bir saç sıklığı sağlamaktadır. FUT yönteminin avantajları; her seansta 2000 saç folikülü alınabilir, ameliyat ortalama 4-5 saat sürmektedir yani daha kısa bir zamana ihtiyaç duyulur, saç folikülleri dışarıda tekli, ikili saç köklerine ayrılırken hastanın dinlenme süresi artar,daha fazla saç folikülü gerektiğinde diğer yöntemle beraber kombine edilebilir, saçların kısa kesilmesi gerekmez, normal saç uzunluğunda ekim yapılabilir, işlem fiyat açısından daha ekonomiktir. FUT yönteminin dezavantajları; saç köklerinin alındığı bölgede çizgi şeklinde, saç içinde saklanan ve zamanla hafifleyen belli belirsiz bir iz kalır, verici bölgede birkaç ay sürecek uyuşukluk ya da his kaybı olabilir, ikinci bir seans uygulamak için ortalama 6 ay beklemek gereklidir.

Klinigimizde FUE yöntemi ile saç ekimi yapılmaktadır.

LAZER LİPOLİZ (LIPOCONTROL)

Lazer liposuction klasik liposuctiondan farklı olarak yağları önce lazerle eriten, sonrada ciltte sıkılaşma sağlayan bir liposuction yöntemidir. Özellikle diyet ve sporla düzelmeyen lokalize yağ fazlalıklarını düzeltmede kullanılan bir liposuction tekniğidir. Klasik liposuction kanüllerine göre daha ince olan 1mm lik fiber kanullerle yapılır. Yine lazer liposuction uygulamasının yağ eritme haricinde cildi toplayan özelliğide bulunmaktadır, bu sayede cildin gevşek olduğu durumlarda sıkılaşma saglar. Lazer liposuction ile hemen hemen hiç kanama olmadan, yağ hücrelerinin zarı lazer enerjisi ile tahrip edilerek içlerinde bulunana depo yağların sıvılaşıp akması sağlanmaktadır. Ayrıca sadece yağ hücrelerini etkilediği için diğer dokulara, damar ve sinirlere zarar vermemektedir. Yağ tamamen sıvılaşmış şekilde alınabilmektedir. Ayrıca yüz ve boyun gibi bölgelerde yağları lazer ile tahrip ettikten sonra almak gerekmemekte kendiliğinden lenfatikler yardımı ile yok edilmekte ve cilt sarkmaları ve kontur bozuklukları olmadan iyileşme sağlanmaktadır.

Çok küçük alanlar lokal anestezi ile, daha geniş alanlar lsedasyon veya genel anestezi desteğiyle yapılmaktadır. Operasyon sonrasında genellikle ağrı hemen hemen hiç ya da minimal olmaktadır. Minimal ağrılar ağrı kesiciler ile geçebilecek düzeydedir. Morluk hemen hemen hiç olmamaktadır. Lazer liposuction ameliyatı sonrasında şişlik olabilmekte, bu şişlik 15-20 gün aralığından kendiliğinden yok olmaktadır. Vücudun şekli 1 ay sonra kendini gösterir, 3.ayda daha iyi bir hal alır, son halini alması 6 ay sürmektedir. Operasyondan sonra yaklaşık 20 gün korse kullanmak yeterli olmaktadır.

SKAR (İZ) TEDAVİSİ

Cilt üzerinde dikkati çeken ve doğal görünümden ayırt edilebilen izlere skar denir. Skarlar belli belirsiz olabileceği gibi, hareketleri kısıtlayacak dereceye varan boyutlarda da olabilir. Yanıklar, cerrahi müdehale, cilt enfeksiyonları, travmalr skara neden olabilir.

Bir skar hiçbir zaman tamamen yok edilemese de, bazı steroid içeren ilaçların enjeksiyonu, dermaroller ve kök hücre uygulamaları, mikrodermabrazyon gibi minimal invaziv yöntemler ya da skar revizyonu gibi ameliyat tekniklerinin uygulanması ile görünümünde düzelme sağlanabilmektedir. Yara izi tedavisinde kullanılan ameliyat yöntemleri için, eksizyon ile izi çıkarma, z-plasti ile yönünü değiştirme, yağ enjeksiyonu ile çöken bölgelerin kaldırılması, deri greftleri veya flepleri ile kontraktürlerin açılması yöntemleri uygulanabilir.

İyileşme derecesi vücudun iyileşmeye yanıtı, travmanın cinsi ve büyüklüğü, bölgenin kanlanma derecesi, skarın yönü, derinin rengi ve kalınlığına bağlı olarak değişmektedir. Yaranın düzgün iyileşmesi için skar revizyonu sonrası önerilen ilaçların uygun ve düzenl kullanılması çok önemlidir. Tam sonucun alınması bir yıl,hatta bazen daha uzun bir süre alabilir.

 

 1. ONARIM AMELİYATLARI

  • Deri Kanserleri
  • Damak-Dudak yarığı
  • Hypospadias (Peygamber Sünneti) Onarımı
  • Vagina Rekonstrüksiyonu
  • El Cerrahisi
  • Meme Rekonstrüksyionu
  • Baş - Boyun Kanserleri
  • Yanık Bakım ve Onarımı
  • Yüz Felcinde Onarım
  • Yüz Kırıkları
  • Travma Sonrası Açık Yaralar
 2. AMELİYATSIZ YÖNTEMLER

  • Botox
  • PRP (Gençlik İksiri)
  • Dermaroller
  • Soğuk Lipoliz
  • Radyofrekans ile Vücut sıkılaştırma ve Selülit Tedavisi
  • Ultrason ile Yüz Gençleştirme (Ameliyatsız Yüz Germe)
  • Örümcek Ağı ile Yüz Gençleştirme
  • Cilt bakımı
  • Fibrocell Uygulaması
  • Lazer Epilasyon

Formunuz Gönderiliyor

Lütfen Bekleyiniz...