Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları / Akciğer Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü'nün tedavi alanına giren hastalıkların başında Akciğer Kanseri, Astım, Alerji, Bronşit, Pnömoni, Plorezi, Sarkoidoz, Pnomotorax, Pulmoner Emboli'dir.

Modern yöntemler Göğüs hastalıklarının çabuk tanı ve tedavilerinde son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmış bulunuyor.Akciğer tümörlerinin tanısı amacıyla fiberoptik bronkoskopi, tomografi gibi modern imkanlardan yaralanılıyor. Bunlar sayesinde erken tanı konularak, tedavi büyük ölçüde kolaylaşmış oluyor Tanı ve tedavilerde bronkoskopi yanında, solunum fonksiyon testi de uygulanıyor.

Erken Tanı Önemli

Hastalığın ilerlemiş olduğu olgularda uzun süren öksürük, balgam ve özellikle yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı en sık görünen yakınmalardır. Hastalık sinsi seyirli olduğundan bazen ileri evrelere ulaşıncaya kadar hasta tarafından hissedilmeyebilir. Öte yandan erken evrelerde hiçbir yakınma gelişmeyebilir. Bu nedenle 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı sosyal ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarında en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları uzmanına görünüp solunum fonksiyon testini yaptırması gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sigaranın bıraktırılması, çevresel ve mesleki sigaraya maruz kalmanın kontrol, uzun süreli tedavi, ani başlayan atakların tedavisidir. KOAH'ı kontrol altına almak için yapılması gerekenler; doğru beslenme, doktor kontrolünde düzenli egzersiz programı, düzenli uyku ve sigaradan uzak ortamlardır.

Endoskopi ünitelerde, başta akciğer kanseri olmak üzere, bazı akciğer hastalıklarının erken ve kesin tanısına olanak sağlayan fiberoptik bronkoskopi (solunum yollarının endoskopik incelemesi) işlemi yapılmaktadır.

Uykuda solunum bozuklukları kardiyovasküler (hipertansiyon, aritmi, kalp yetmezliği, ani ölüm) ve serebrovasküler (inme) sonuçları ile uyku hastalıkları içinde en önemli hastalıklardan biridir. Obstruktif (tıkayıcı) uyku apne sendromu bu hastalık yelpazesi içi de en sık (%95) görülenidir. Horlama, uykuda nefes durması, gündüz uykusuzluk, sabah baş ağrısı, dikkat bozukluğu, uykudan yorgun uyanma belirtileri en sık görülen belirtilerdir. Bölümümüzde uykuda solunum bozukluklarını araştırmak üzere uyku çalışması yapılmaktadır.

Sigara toplum sağlığını tehdit eden önlenebilir nedenlerin başında gelmektedir. Akciğer üzerine direkt etkileriyle hem havayolu hastalıklarına (kronik bronşit, amfizem gibi kronik tıkayıcı akciğer hastalıkları) hem de kanserden ölümlerde birinci sırada yer alan akciğer kanserine neden olmaktadır. Ayrıca özellikle çocuklarda sigara dumanına maruziyet hem alt solunum yolu infeksiyonları (zatürre, bronşit) hem de astım gelişimine neden olabilmektedir. Hastalıkları tedavi etmekten daha etkili olan yol hastalık oluşumunu engellemek yani koruyucu hekimliktir. Bu amaçla sigarayı bıraktırma polikliniği hizmet vermektedir.

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İLE BULAŞAN ZAATÜRE

İçinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde, bir nebze olsun rahatlatan klimaların yararlı etkilerinin yanında, bir takım hastalıklara neden olma gibi zararlı etkileri de bulunmaktadır.Gripal enfeksiyonlar, bazı viral enfeksiyonlar, kas ağrıları, kas tutulması ve zatürre gibi. Akciğer dokusunun iltihaplanması olarak tanımladığımız zatürrenin, havalandırma sistemleri yoluyla bulaşan şeklini ‘Legionella Pnömonisi' olarak adlandırıyoruz. Bu hastalık ilk kez,1976 senesinde Pensilvanya lejyonerlerinin yaptıkları bir toplantıda bulunan kişilerde görülmüş ve toplantı salonundaki havalandırma sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır.Hastalığın tanınması ile birlikte, bu zatürre tipinin, alışılagelmiş yüksek ateş, öksürük, balgam gibi bulguların görüldüğü tipik zatürreden farklı olduğu anlaşılmıştır.

Hastalığa neden olan, Legionella Pneumophilia denen bir bakteridir. Bu bakteri ,klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda kolonize olmakta ve buradan ortam havasına dağılmaktadır. Sıklıkla otel ve hastanelerden kaynaklanan salgınlar yapan, ancak tek tek vakalar da nadir değildir.
İnsandan insana bulaştığı görülmemiştir. Akciğerlere girişi için saptanmış en önemli yollar, solunum cihazları, havalandırma sistemleri ve hastanelerde solunum yollarına uygulanan birtakım işlemlerdir. Dolasiyle, klimatize büyük otel ve iş yerlerinde çalışanlar , havalandırma işçileri ve sağlık personeli riskli gruplardır.

Bu arada bakteriyi alan kişinin vücut direnci de çok önemlidir.Şeker hastaları , alkolikler, yaşlılar ve bebekler ,kortizen tedavisi altında olanlar , kemoterapi görenler, böbrek yetersizliği ve kronik akciğer hastalıklarına sahip kişilerde hastalığın oluşumu daha yüksek orandadır. En yaygın , kolaylaştırıcı faktör ise sigara içimidir. Hastalarda, tipik zatürreden farklı olarak, akciğere ait şikayetler ön planda değildir.Yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, ateş, huzursuzluk vardır. İlk iki günde yoğun olmak üzere kuru öksürük görülür. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi sindirim sistemi bulguları olabilir.
Hastaların %20'sinde sinir sistemi bulguları, ajitasyon, konsantrasyon bozuklukları, hatta koma görülebilir.Bu belirtiler arasında solunum sistemini aklımıza getirecek en önemli bulgu, kuru öksürüktür. Hastanın muayenesi ve akciğer filminde, kesin tanıyı koydurabilecek özel bulgular yoktur.Grafide akciğerlerin alt kısımlarında iltihaplı alan görülebilir, akciğer zarında sıvı birikimi olabilir.Hastalık genellikle tek taraflıdır. Akciğerlerin bilgisayarlı tomografisi, daha detaylı incelemeye olanak verir.Laboratuvar olarak, serolojik birtakım testler tanıya yardımcıdır.
Hastalığın tedavisinde, 15-21 gün süreyle, bu bakterilere yönelik antibiotiklerin kullanımı önemlidir.Uygun zamanda ve dozda kullanılan antibiotiklerle hastalığın iyileşmesi tamdır. Klimaları yoğun olarak kullandığımız şu günlerde ateş ve öksürük şikayeti olan kişiler, bu bulguların basit bir gripal enfeksiyon olmayıp, zatürre başlangıcı da olabileceğini akılda bulundurmalı ve hastaneye başvurarak tetkiklerini yaptırmalıdır.

KOAH NEDİR?

KOAH ın özellikle sigara içimi veya zararlı toz partiküllerinin solunmasıyla ortaya çıkan kronik zorlu tedavi süreçleri içeren yaygın bir hastalıktır ve KOAH ölüm nedenleri arasında 4.sırada yer almaktadır.

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) nefes yollarında mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır.

KOAH'ın nedenleri:
1- Mesleki zararlı gazlar, tanecikler(mikro parçacık) solunması.
2- Etkin biçimde sigara kullanımı.
3- Hava kirliliğidir.

Koah Hastalığının Belirtileri
1- Öksürük
2- Balgam çıkarma
3- Kan tükürme
4- Soluk darlığı
5- Göğüste tıkanma
6- Hırıltılı solunum
7- Kanın oksijen doymuşluğunda azalma
8- Kalp yetmezliğine bağlı, ayaklarda şişmedir.

Koah Hastalığının Vücuda Etkileri
1- Hava yolları daralır, yani akciğerlere daha az hava girer.

2- Hava yollarının duvarları kalınlaşır ve şişer.

3- Hava yollarının çevrelerindeki kaslar kasılır.

4- Hava yollarının içinde balgam artması tıkanıklara neden olur.

5- Alveol içindeki hava tıkanıklıktan dolayı geri boşalamaz, göğsümüzü sıkışık hissederiz.

Formunuz Gönderiliyor

Lütfen Bekleyiniz...