Diagnostics

DİAGNOSTİK - TANI - TEŞHİS NEDİR

Teşhis, Tanı olarak da bilinir, bir hastalık ya da bozukluğu hastanın tıbbi geçmişini, belirtileri ve bulguları değerlendirerek ve hastayı çeşitli yöntemlerle muayene ederek tanımlama işlemi. Tanı terimi hekim ya da muayene eden kişinin vardığı kararı belirtmek için de kullanılır. Belirli bir hastalığa tanı koymak için hastanın geçmişi ve yaşadığı koşullar gözden geçirilir, çeşitli aygıtlarla şikayetleri ve kendi saptadığı belirtiler dinlenir ve laboratuar tekniklerinin yardımıyla ya da fiziksel muayene sonucunda belirlenen bulgular değerlendirilir.

Doğru teşhis için yüksek teknoloji şart!
CHECK-UP

Check up Nedir?
Check up; genel ve kapsamlı sağlık taramasıdır.
Belirgin bir şikayeti olmasa da insanlarda gizliden gizliye oluşmaya başlayan rahatsızlıkların henüz erken aşamada iken saptanması amacı ile yapılan muayene ve tetkiklerdir. Amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Erken teşhis ve tedavi, hastalıkların ilerlemesini önlemede en önemli aşamadır.
Check up Neden Gereklidir?
Hiç önem vermediğiniz bir belirti (halsizlik, baş ağrısı) çok önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Modern tıpta amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemler alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Çünkü hastalık ortaya çıktıktan sonra hem tedavisi çok pahalı olmakta hem de sağlık artık bir kez bozulmuş olmaktadır. İşte bu nedenle, hiç şikayetçi olmasanız da her insan belirli periyotlarla sağlık kontrolünden geçmelidir.
İç organlarda bir takım bulguların saptanması ile kişinin öneri yoluyla, bazı yaşamsal alışkanlıklarını (sigara, alkol tüketimi, düzensiz ve sağlıksız beslenme...) değiştirmesi sağlanabilir. Böylece ileride oluşabilecek hastalıkların önüne geçilebildiği gibi, başlangıç aşamasındaki rahatsızlıkların da ilerlemesi engellenebilir.
Bu tür hastalıkların arasında; gizli şeker, kolesterol, koroner kalp hastalıkları, alkol ve Hepatit-B' ye bağlı karaciğer hastalığı, meme - rahim - kalın bağırsak gibi sık görülen bazı kanser türleri, kansızlık ve kemik erimesi sayılabilir.
Check Up Yaptırmaya Gelirken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Son 24 saat içerisinde alkol vb. maddeler alınmamış olunmalıdır.
Hamileyseniz veya şüpheniz varsa işlemlere başlamadan önce mutlaka bildirin.
Daha önce yapılmış test ve tetkik sonuçlarınızı beraberinizde getirin.
Randevu gününde ve saatinde mutlaka aç gelin. En az 8-10 saat aç olmanız gerekmektedir. (Sadece su içebilirisiniz.)
Standart Check-Up Paketi
TÜM BATIM ULTRASONU
AKCİĞER GRAFİSİ
DAHİLİYE UZMANI MUAYENESİ (EKG)
TAM KAN SAYIMI (18 PARAMETRE)
SEDİMANTASYON
CRP
AKŞ
ÜRE
KREATİNİN
AST
ALT
ALKALEN FOSFATOZ
KOLESTEROL
TRİGLİSERİT
HDL-KOLESTEROL
LDL-KOLESTEROL
TSH
TAM İDRAR ANALİZİ
45 YAŞ ÜSTÜ ERKEK HASTALARA+PSA TESTİ
SİSTEMİK DEĞERLENDİRME;
Dahiliye Uzmanı Muayenesi:Dahiliye uzmanı tarafından kapsamlı muayenesi ve reçete Muayene Seçeneği Hastalık veya dahili muayene gerektiren durumlarda kullanılır. (İsteğe Bağlıdır)
Laboratuar Doktor Değerlendirmesi:Sonuçlar Laboratuvar Uzmanı Tarafından değerlendirilir,gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.
Gold Check-Up Paketi
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
TÜM BATIN ULTRASONU
AKCİĞER GRAFİSİ
DAHİLİYE UZMANI MUAYENESİ (EKG)
TORAKS BT
LABORATUVAR TESTLERİ
TOTAL PROTEİN
ALBÜMİN
BUN
KREATİNİN
ÜRİK ASİD
GLUKOZ
TOTAL KOLESTROL
HDL-KOLESTROL
TRİGLİSERİD
LDL-KOLESTROL
ALKALEN FOSFATAZ
AST
ALT
GAMA-GT
TOTAL BİLİRUBİN
DİREKT BİLİRUBİN
KALSİYUM
FOSFOR
HEMOGRAM
SEDİMANTASYON (1 saat)
CRP
TAM İDRAR TAHLİLİ
TSH
T3
T4
Hba1c
Homosistein
SİSTEMİK DEĞERLENDİRME;
Dahiliye Uzmanı Muayenesi:Dahiliye uzmanı tarafından kapsamlı muayenesi ve reçete Muayene Seçeneği Hastalık veya dahili muayene gerektiren durumlarda kullanılır. (İsteğe Bağlıdır)
Laboratuar Doktor Değerlendirmesi:Sonuçlar Laboratuvar Uzmanı Tarafından değerlendirilir,gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.
Vip Check-Up Paketi
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
TÜM BATIN ULTRASONU
AKCİĞER GRAFİSİ
DAHİLİYE UZMANI MUAYENESİ (EKG)
TORAKS BT
TİROİD USG
MAMOGRAFİ+MEME USG (Bayanlara Özel)
PSA TESTLERİ(Free+Total) (Erkeklere Özel)
LABORATUVAR TESTLERİ
GIDA DUYARLILIK TESTİ (284 ÇEŞİT GIDA ALERJİSİ)
TOTAL PROTEİN
ALBÜMİN
BUN
KREATİNİN
ÜRİK ASİD
GLUKOZ
TOTAL KOLESTROL
HDL-KOLESTROL
TRİGLİSERİD
LDL-KOLESTROL
ALKALEN FOSFATAZ
AST
ALT
GAMA-GT
TOTAL BİLİRUBİN
DİREKT BİLİRUBİN
KALSİYUM
FOSFOR
HEMOGRAM
SEDİMANTASYON (1 saat)
CRP
TAM İDRAR TAHLİLİ
TSH
T3
T4
Hba1c
Homosistein
Kanser Tarama testleri (CEA,CA 15-3) (Bayanlara Özel)
Kanser Tarama testleri (CEA+Free/Total PSA) (Erkeklere Özel)
SİSTEMİK DEĞERLENDİRME;
Dahiliye Uzmanı Muayenesi:Dahiliye uzmanı tarafından kapsamlı muayenesi ve reçete Muayene Seçeneği Hastalık veya dahili muayene gerektiren durumlarda kullanılır. (İsteğe Bağlıdır)
Laboratuar Doktor Değerlendirmesi:Sonuçlar Laboratuvar Uzmanı Tarafından değerlendirilir,gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.

ULTRASONOGRAFİ / 4 BOYUTLU ULTRASONGRAFİ

İnsan kulağı işitemeyecek kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrasonografide X ışını kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir.
Ultrasonografi çoğunlukla karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrekler, mesane, yumurtalıklar ve rahim gibi karın içi organların görüntülenmesi amacı ile kullanılır. Bunlar ile birlikte teknolojinin ilerlemesi, cihazların görüntü olanaklarının artması sonucu ultrasonografi vücudun tüm organlarına; beyin, göz, karaciğer, kalça, testis, tiroid, yumuşak doku kitleleri ve prostat gibi görüntülemek amacıyla kullanılmaktadır.
4D Ultrason cihazları ile çok erken döneminde cinsiyet, yarık damak, yarık dudak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan rahatsızlıkların erken tanısı konulabilmektedir.

Diğer taraftan geleneksel iki boyutlu ultrasonografide bebeğin el ve ayak parmaklarını tam anlamı ile değerlendirebilmek her zaman mümkün olmayabilir.
Rahim içindeki fetuste oluşabilecek anomalilerin daha erken ve daha doğu bir şekilde tanınmasında önemlidir. Bunlar arasında özellikle;
Spina Bifida (Omurgada oluşan açıklıklar) veya ensefalosel gibi (beynin kemik yapıdan dışarıya sarkması) gibi santral sinir sistemi ile ilgili problemlerin tespiti.

Yarık damak ve yarık dudak anomalilerinin tespiti

Down sendromu gibi kromozomal anomalilerde bebeğin özellikle de yüzü olmak üzere fiziksel görünümünün izlenmesi

Bebeğin el ve ayakla ilgili anomalilerin daha net ve doğru şekilde teşhis edilebilmesi

Gastroşizis veya omfolosel gibi karın ön duvarında olan defektler sonrasında batın organlarının dışarıda olması anomalilerinin daha erken hamilelik haftalarında tespiti

Bebeğin cinsiyetinin daha erken bir hamilelik haftasında tespiti sayılabilir.

RENKLİ DOPPLER

Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar içindeki kanın akış yönü ve akım hızı saptanabilmekte, damarlardaki darlık ve tıkanıklıklar izlenebilmektedir. Damar lezyonlarının saptanmasında angiografiden önce uygulanabilen noninvaziv bir yöntemdir
Baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi durumlarda Doppler USG ile boyun damarları incelenerek damarlardaki kireçlenme plakları tespit edilebilmekte ve beyin kan akımı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

Bacaklardaki varislerin derecesi Doppler USG ile tespit edilebilmektedir. Ayrıca HT, şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan gebelerde bebeğin beslenmesi hakkında bilgi alınabilmektedir. Normal gebeliklerde de 25. haftadan sonra Renkli Doppler US uygulaması ile bebekteki dolaşım stres, sıkıntı ve gelişme geriliği, kordon dolanması gibi durumlar tanınabilmektedir.

Renkli Doppler Ultrasonografi İncelemesi ile ;
Kol ve bacak damarları
Karaciğeri besleyen damarlar
Boyun damarları
Böbreği besleyen damarlar
Gebelerde, anneye ve fetüse ait damarlar
Erkeklerde testisleri besleyen damarlar
Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan kitlenin kanlanması incelenebilir.

DİJİTAL MAMOGRAFİ

Mamografi meme dokusunun röntgen ışınları ile görüntülenmesidir.
Mamografi belli yaştan sonra tarama testi olarak, memede bir kitle ile geldiğinde, meme başında akıntı görüldüğünde, meme başının çekintiye uğramasında, meme derisindeki değişikliklerde, meme biyopsisi için patolojinin yerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
Kadınların 70 yaşına kadar %13' ünde meme kanseri çıkma riski bulunmaktadır. Meme kanseri erken teşhis edilirse büyük oranda tedavi edilebilir (%80 - %90). Mamografinin meme kanserinin erken teşhisinde bir tarama testi olarak önemi büyüktür.

KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

Kemik Dansitometri Yoğunluk Ölçümü
Kemik yoğunluğu ölçümü, hiçbir hazırlık gerektirmeden, vücuda hiçbir zarar vermeden, özel bilgisayar programı ve hassas ölçüm yapan dansitometri cihazları ile mümkündür. Bölgesel(Bel omurları, kalça eklemi, el bileği gibi) ve tüm vücut analizleri yapılabilir. Ayrıca vücudun yağ ve kas miktarlarıda belirlenebilir
Osteoporoz
Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikroskopik yapısında bozulma sonucunda kemikte kırık riskinin artmasına yol açan bir iskelet hastalığıdır.
Kadınlarda 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır. Bu durummenapoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menapozun ilk on yılı için de kemik kütlesinin ortalama % 15'i, Erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20-30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesinindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir. Osteoporoztanısı konulan ve tedavi verilen hastalarda kemik yoğunluğu ölçümü tekrarlama süresi ostreopozun derecesine ve verilen tedaviye göre değişmekle birlikte menapozdaki yüksek riskli hastalarda yılda bir, düşük riskli hastalarda 5 yılda bir omurga ve kalça kemik yoğunluğu ölçümü yapılmaktadır.
Osteoporoz Risk Faktörleri
ENDOJEN (Dahili Faktörler)
GENETİK (BEYAZ, SİYAH, ASYALI)
İNCE, NARİN YAPI
AÇIK RENK
AİLEDE OSTEOPOROZ HİKAYESİ
YAŞ
KADIN CİNSİ
ERKEN VE CERRAHİ MENAPOZ
MEDİKAL HASTALIKLAR
EKSOJEN (Harici Faktörler)
BESLENME (Ca, Fosfor,Protein)
SEDANTER HAYAT (Rahat ve Tembel)
YAŞAM TARZI (Sigara, kahve, alkol)
GÜNEŞ IŞIĞI YOKSUNLUĞU
İMMOBİLİZASYON
İLAÇLAR
KORTİZON
TİROİD HORMONU
ALUMİNYUMLU ANTİASİTLER
KEMOTERAPİ
HEPARİN
Türkiye'de ostreoporoz (kemik erimesi) önemli bir sağlık sorunu olmaya başlar. Menapoz dönemi kadınlarda, 55 yaş üzeri erkeklerde, uzun süre hareketsiz kalanlarda, süt ürünlerini eksik alanlarda, bazı hastalıklarda (sindirim sistemi ile ilgili hastalıkları gibi) çeşitli ilaç kullanımlarında (guatr ilaçları, steriodler gibi) ve fazla kahve tüketiminde osteopoz riski artmaktadır. Osteopoz belirtileri, sırt ve bel tutukluluk, gece terlemesi, halsizlik, kamburluk, boy kısalması gibi bulgularda erken yapılırsa, tedavisi de o kadar yüz güldürücü olacaktır.

DİJİTAL RÖNTGEN

Görüntüleme ünitemizde konvansiyonel röntgen cihazı kullanılmaktadır. Konvansiyonel röntgende hastayı geçen X ışınları doğrudan gümüş bromür emülsiyonu taşıyan röntgen filmi üzerine düşürülerek foto grafik bir görüntü elde edilir. Bu incelemede iyanizan radyasyon kullanılır.
Radyasyon, atomlardan enerji salınmasıdır. Bu salınma elektromanyetik titreşimler şeklinde oluşur. Üzerinde görüntü oluşmuş röntgen filmine radyografi veya röntgenogram denir. Radyografi incelenecek bölgeden doğrudan X ışını geçirerek (direkt düz radyografi) veya incelenecek yapının içine veya çevresine kontrast madde verdikten sonra X ışını geçirerek (kontrastlı radyografi) yapılır.
Röntgen ile hangi çekimler yapılır?
Röntgen, kemik yapılar, akciğerler, meme, sindirim sistemi ve üriner sistemin incelenmesinde kullanılır. Düşük doz verilerek yumuşak doku incelemeleri de yapılabilir.
Röntgen filmi çekimine gelirken dikkat edilmesi gereken durumlar;
Gebe ve gebelik şüphesi durumu olanlarda çekim ertelenmeli veya hasta doktora danışmalıdır,
Çekimin yapılacağı bölgeye göre takılar, gözlük veya metal objeler çıkarılmalıdır,
Akciğer veya kemik yapıların çekimi için önceden hazırlık gerekmez.

SKOLYOZ GRAFİSİ

( Tüm vertebral kolonun ortoröntgenogramı )
Skolyoz grafisi, tüm vertebraları (boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu) içine alan, ayakta ön-arka ve yan pozisyonda çekilen özel bir grafidir. Bazen bu pozisyonlara ek olarak traksiyon ve sağa-sola bending pozisyonları da istenebilmektedir. Standart direkt grafiden farklı olarak tüm vertebralar tek bir film üzerinde görünecek şekilde çekim yapılmaktadır. Çalışma prensibi, standart röntgene benzese de geniş bir alan incelendiği için farklı donanımlı bir cihaz ve tek büyük kaset gerektirmektedir. Bu donanım ve tek büyük kaset , her merkezde bulunmaz. Birimimizde dijital yöntemle daha az radyasyon kullanılarak ve tek kasetle inceleme yapılır ve görüntüler elde edilir.İncelemeden önce herhangi bir hazırlığa gerek yoktur.
Omurgadaki eğriliklerin saptanmasında, bunların derecesinin belirlenmesinde skolyoz grafisi kullanılmaktadır. Skolyoz filminde, eğriliğin başladığı ve sonlandığı omurlar arasındaki sapma açısı ölçülür, buna göre tedavi ve takip belirlenir.

ALT EKSTREMİTE BOY GRAFİSİ

(Tüm alt ekstremitenin ortoröntgenogramı)
Tüm alt ekstremitenin boy grafisi veya ortoröntgenogram incelemesi, genelde ayakta ön-arka pozisyonda çekilen özel bir grafidir. Bacak kısalıkları ile bacaklardaki eğriliklerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu uygulama sayesinde her iki bacağı tek film üzerinde görüntülemek mümkün olmaktadır.
Merkezimizdeki Dijital Röntgen cihazımızla ve tek büyük kasetle, skolyoz ve alt ekstremite boy grafileri incelemeleri yapılabilmektedir.

HİSTEROSALPİNGOGRAFİ RÖNTGEN

Bu inceleme rahmin (uterusun) ve döl yollarının (tubaların) gösterilmesi amacıyla yapılır. Histerosalpingografi sırasında X-ışını(röntgen ışını) kullanılır. Ancak alınan ışın dozu çok yüksek değildir.
HSG genellikle rahimağzı kanalındaki bir tıkanıklıktan, rahim içindeki bir yapışıklıktan veya tubalardaki bir tıkanıklıktan kuşkulanıldığında uygulanır. Ayrıca rahmin boyutları, şekli ve duvarlarının durumu ile tubaların genişliğini ve duvar yapısını izlemek için de yapılır.
HSG çoğunlukla dayanılacak kadar az ağrı veren bir incelemedir ve bu sebeple büyük bir çoğunlukla genel anesteziye ihtiyaç duyulmaz.
HSG bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı veya Radyoloji Uzmanı tarafından uygulanabilir. Rapor verme yetkisi ise Radyoloji Uzmanı'na aittir.
HSG uygulanması öncesinde kapsamlı bir jinekolojik muayene yapılmalıdır.Bu muayene sırasında pelviste infeksiyon bulguları saptanırsa infeksiyon tedavi edilene kadar uygulama ertelenir. Enfeksiyon varken yapılan HSG hastalığın yayılmasına neden olabilmektedir.
HSG ilkesel olarak adet kanamasının tümüyle bittiği bir zamanda ve ortalama olarak adet döngüsünün 5-11.günler arasında uygulanır. Bunun nedeni bir yandan adet kanamasının rahim içinden tüplere ve buradan da karın boşluğu içine dolmasının yaratacağı sorunlara engel olmak, öte yandan rahim içindeki olası bir gebeliğe (gebe kalamama nedeniyle değerlendirilen bir kadında da her zaman gebelik oluşabileceği gerçeği gözardı edilmemelidir.) zarar vermemektir.
Histerosalpingografi Çekilmesi
Histerosalpingografi normal olarak radyoloji bölümünde çekilir ve yaklaşık 5 dakikada tamamlanır. Histerosalpingofrafide kullanılan farklı yöntemler vardır.Biz balonlu kateter yöntemini tercih ediyoruz. Bunun için öncelikle hasta jinekolojik muayene pozisyonundayken vajene spekulum adı verilen bir alet yerleştirilir. Rahim boynu, genellikle iyot çözeltisiyle dezenfekte edilir.Rahimağzı kanalına balonlu kateterin ucu yerleştirilir ve balon şişirilerek kateter sabitlenir. Sonra balonlu katetere bağlı enjektörden minimal basınç uygulanarak kontrast madde verilir. Kontrast madde verilirken,floroskopi ekranından izlenerek, uygun zamanlarda tek tek röntgen filmleri alınır. Bu inceleme sırasında hastanın aşırı gergin olmasından kaynaklanan tubal spazm nedeniyle tubalar nadiren açık oldukları halde tıkalı gözükebilir.
Histerosalpingografinin olası bazı yan etkileri olarak karında hafif kramp ve hafif tansiyon düşmesi sayılabilir. Çok seyrek olarak infeksiyon ve kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. İnfeksiyonlardan korunmak için hastalara antibiyotik verilir. Kimi uzmanlar HSG sonrası, tubalardaki mevcut küçük yapışıklıkların, oluşan basınç sonrasında açıldığını ve bu nedenle bu işlemden sonra gebelik oranlarının arttığını ileri sürüyorlar.

VOIDING SİSTOGRAFİ

Çocuklarda sık tekrarlayan üriner sistem infeksiyonlarının varlığında vezikoüreteral reflü şüphesi oluşur ve bunu ortaya koymak için VSUG incelemesine gerek duyulur.Voiding Sistoüretrografi (VSUG) mesane ve alt üriner sistemin değerlendirilmesi için yapılır. Bu inceleme yapılırken X-ışınları(röntgen ışınları)kullanılır. Önce üretradan mesaneye bir kateter ile girilir. Daha sonra kateter yoluyla mesane kontrast maddeyle doldurulur.Ve ardından hasta işerken idrar yolları görüntülenir.Mesane tümü ile dolu iken, bir kapakçık mekanizması ile mesanedeki idrarın üreterlere kaçışı önlenir. Böylece hem alt üriner sistemdeki infeksiyonların üst sisteme geçmesi ve hem de idrarın geriye doğru birikerek üst üriner sistemde genişlemeye neden olması önlenir. İnceleme için herhangibir hazırlık yapılmasına gerek yoktur. Çocuğun inceleme sırasında işerken görüntülenmesi gerektiğinden sakinleştirici ilaçlar verilmesi uygun olmaz. İnceleme, olası bir enfeksiyonun böbreklere taşınmaması için aktif idrar yolu infeksiyonu varlığında yapılmamaktadır. Bu nedenle tetkik öncesinde idrar kültürü yaptırılması gerekir. Kültürde mikrobik üreme varsa enfeksiyon tedavi edildikten sonra inceleme yapılmalıdır. Kültür temiz ise herhangi bir sakınca yoktur.Kontrast madde verilmeden önce mesane boşken bir film çekilir. Gerekli dış genital organ temizliğinden sonra ince bir kateter üretradan geçirilerek mesaneye yerleştirir. Kateterin ucu kontrast madde içeren bir torbaya bağlanarak yerçekiminin etkisiyle mesane tamamen dolana kadar beklenir.Mesane dolarken mesaneden üst idrar yollarına kaçış olup olmadığına bakılarak çeşitli filmler çekilir. Mesane tamamen dolduğunda sonda çıkartılır ve çocuk idrarını yaparken seri filmler çekilir. İşeme sona erdiğinde mesanede idrar kalıp kalmadığını görebilmek için bir film daha çekilerek işlem sonlandırılır.İşlem ağrısız olmakla beraber küçük çocuklar hareketleri engellendiğinde ağlayabilmektedirler. Kateterin takılması ve mesanenin kontrast madde ile doldurulması ağrısız olmakla beraber bazı çocuklar rahatsızlık hissedebilirler. İnceleme süresi 20 dakika ile 60 dakika arasında değişir. İnceleme öncesinde ve sonrasında koruyucu antibiyotik kullanılması gerekir.

VOIDING SİSTOGRAFİ

Çocuklarda sık tekrarlayan üriner sistem infeksiyonlarının varlığında vezikoüreteral reflü şüphesi oluşur ve bunu ortaya koymak için VSUG incelemesine gerek duyulur.Voiding Sistoüretrografi (VSUG) mesane ve alt üriner sistemin değerlendirilmesi için yapılır. Bu inceleme yapılırken X-ışınları(röntgen ışınları)kullanılır. Önce üretradan mesaneye bir kateter ile girilir. Daha sonra kateter yoluyla mesane kontrast maddeyle doldurulur.Ve ardından hasta işerken idrar yolları görüntülenir.Mesane tümü ile dolu iken, bir kapakçık mekanizması ile mesanedeki idrarın üreterlere kaçışı önlenir. Böylece hem alt üriner sistemdeki infeksiyonların üst sisteme geçmesi ve hem de idrarın geriye doğru birikerek üst üriner sistemde genişlemeye neden olması önlenir. İnceleme için herhangibir hazırlık yapılmasına gerek yoktur. Çocuğun inceleme sırasında işerken görüntülenmesi gerektiğinden sakinleştirici ilaçlar verilmesi uygun olmaz. İnceleme, olası bir enfeksiyonun böbreklere taşınmaması için aktif idrar yolu infeksiyonu varlığında yapılmamaktadır. Bu nedenle tetkik öncesinde idrar kültürü yaptırılması gerekir. Kültürde mikrobik üreme varsa enfeksiyon tedavi edildikten sonra inceleme yapılmalıdır. Kültür temiz ise herhangi bir sakınca yoktur.Kontrast madde verilmeden önce mesane boşken bir film çekilir. Gerekli dış genital organ temizliğinden sonra ince bir kateter üretradan geçirilerek mesaneye yerleştirir. Kateterin ucu kontrast madde içeren bir torbaya bağlanarak yerçekiminin etkisiyle mesane tamamen dolana kadar beklenir.Mesane dolarken mesaneden üst idrar yollarına kaçış olup olmadığına bakılarak çeşitli filmler çekilir. Mesane tamamen dolduğunda sonda çıkartılır ve çocuk idrarını yaparken seri filmler çekilir. İşeme sona erdiğinde mesanede idrar kalıp kalmadığını görebilmek için bir film daha çekilerek işlem sonlandırılır.İşlem ağrısız olmakla beraber küçük çocuklar hareketleri engellendiğinde ağlayabilmektedirler. Kateterin takılması ve mesanenin kontrast madde ile doldurulması ağrısız olmakla beraber bazı çocuklar rahatsızlık hissedebilirler. İnceleme süresi 20 dakika ile 60 dakika arasında değişir. İnceleme öncesinde ve sonrasında koruyucu antibiyotik kullanılması gerekir.

ORTOPANTOMOGRAFİ (MAKSİLLA VE MANDİBULANIN PANORAMİK GRAFİSİ)

Panoramik radyografi olarak da bilinen ortopantomografi tek bir filmle çene kemiklerinin ve dişlerin görüntülenmesini sağlayan radyolojik bir incelemedir. Filmde çene kemiklerinin kemik yapısı, dişlerin boyutları, biçimi, sayısı ve yer değişikleri açıkça görülür. Çürük ve granülom gibi bozuklukların ve diş çıkarmaya bağlı bozuklukların tanısında önem taşır.
Panoramik film için gerekli ışın dozu yüksek değildir. Panoramik filmin çekilmesinin hasta için özel bir zorluğu yoktur. İnceleme yapılırken toka,küpe ve kolye gibi takılar ile çıkarılabilir diş protezlerinin ağızdan çıkarılması gerekir. Ortopantomografi aygıtı alt çenenin dayandığı sabit bir kısım ile hasta başı çevresinde dönen hareketli bir kısımdan oluşur. İnceleme esnasında hareketli kısım hastanın başının çevresinde döner. Hareketli bölümün bir tarafında röntgen ışın kaynağı, öbür tarafında ise içinde filmin olduğu kaset yer alır. Hastanın başı iki ucun arasına yerleştirilir. Aygıtın hareketi sırasında başın,çenenin ve dudakların kesinlikle hareketsiz kalması gerekmektedir. İnceleme süresi birkaç saniyedir.

VOLÜMETRİK DİŞ TOMOGRAFİSİ

Dental Volümetrik Tomografi 'nin en fazla kullanıldığı alan dental implant uygulamalarıdır. İmplant uygulanacak kemiğin üç düzlemde ve ayrıca hacimsel olarak görüntülenmesi diş hekiminin operasyona daha ayrıntılı bilgilerle başlamasını sağlar. Dental Volümetrik Tomografi aygıtlarının oluşturduğu radyasyon miktarlarının azaltılması nedeniyle tomografik incelemeler diş ve çene operasyonlarından önce sıklıkla kullanılmaktadır.
Medikal bir tomografiye göre 1/6 ye varan oranda daha az radyasyon ile çekim gerçekleşir.
Verilen ışın miktarı sadece 0.7- ile 1.5 panoramik röntgen kadardır.
Işınlar sadece hedef bölgeye gittiği için tiroid bezi, katarakt gibi hassas organlar radyasyondan korunur.
Görüntü kalitesi ve çözünürlük çok yüksektir.
Panoramik ve periapikal röntgen ile izlenemeyen alanları görüntüleyebilirsiniz.
Çene eklemi ile ilgili bozuklukları daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz.
Koronal, aksiyal ve sagital olarak üç düzlemde kesitler alıp daha ayrıntılı tanılar elde edebilirsiniz.
İmplant planlama ve cerrahi klavuz hazırlama için yüksek çözünürlüklü veriler elde edebilirsiniz.
Yumuşak doku kalınlığı,kemik yoğunluğu ölçümü,ağız içinden mandibuler kanala olan uzaklık ve mandibular kanal çapı gibi ölçümleri elde ederek tedavi öncesi daha ayrıntılı planlamalar yapabilirsiniz.
Gömük diş, çatlak, kist ve tümörleri ayrıntılı olarak görüntüleyebilirsiniz.
Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası gibi post operatif kontrolleri objektif bir şekilde yapabilirsiniz.
Sonuç olarak hastaya uygulanacak olan tedavide ileri bir tanı yöntemi kullanılarak daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanır. Tedaviye karar verme süreci netleşir, karar daha hızlı ve net olarak alınabileceği için hastanın tedavisine daha kısa sürede başlanması sağlanır.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Bilgisayarlı Tomografi (BT,CT) X ışınları ve bilgisayar teknolojisinin birlikte kullanıldığı bir tanı yöntemidir.Bu teknolojik vücudun her organ bölgesinin ayrıntılı olarak incelenebilmesine ve hastalıkların teşhisine olanak sağlanmıştır.
Bilgisayarlı Tomografi sayesinde vücudun incelenmek istenilen bölgelerine tüpün dönüşü sırasında gönderilen X ışınlarının bilgisayar aracılığıyla işlenmesi sonucunda oluşturulan çok sayıdaki vücut kesitlerini içeren fotoğraflarla normal ve anormal yapılar kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.
Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda çeşitli hastalıkların teşhisi,vücutta gelişen hasarın derecesi ve hastalığın takibi ile tedaviye alınan yanıt Bilgisayarlı Tomografi ile yapılabilmektedir.
Bilgisayarlı Tomografi;kafa beyin ve omurilik,boyun,toraks(akciğerler),batın içi patolojiler ve kemikler başta olmak üzere birçok vücut bölgesinde,kanserlerin,tümörlerin ve infeksiyonlar ile birçok hastalığın teşhisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Ayrıza Bilgisayarlı Tomografi eşliğinde birçok girişimsel tanı ve tedavi yöntemleri (biyopsi,drenaj vs) uygulanabilmektedir.İleri düzey teknolojik donanıma sahip cihazlarla damara verilen ilaç sayesinde damarların üç boyutlu (anjiografi) görüntüleri elde edilebilmekte olup konvansiyonel anjiografiye alternatif oluşturmaktadır.
Bilgisayarlı Tomografi (BT,CT) çektirecek hastalarda kontrast madde verilmesi gerekmiyorsa herhangi bir hazırlığa gerek yoktur.Ancak damarlardan ilaç verilerek yapılacak incelemelerde (İV kontrastlı ) hastanın aç olması gerekmektedir.(en az 5 saat)Batın incelemelerinde genel olarak (bazı tetkiklerde gerekmeyebilir) ayrıca oral kontrast dediğimiz çekimden en az 1.5 saat öncesinden suya karıştırılmış olarak verilen ilacı hastanın belli aralıklarla içmesi gerekmektedir.
Eğer kontrast madde verilecekse tetkik öncesinde hastanın ilaçlara karşı alerjisinin olup olmadığını,varsa hangi ilaçlara karşı alerjisinin olduğunu mutlaka belirtmesi gerekmektedir.Tetkik öncesi HAMİLE bayanların doktorunu ve çekim ekibini hamile olduğu konusunda mutlaka uyarması gerekmektedir.
Tetkik süresi yaklaşık 10-15 dakika olup incelenecek bölgeye göre değişmektedir.Görüntülemenin kaliteli olabilmesi için çekim sırasında hastanın kesinlikle kımıldamaması ve nefes tutma komutlarına uyması gerekmektedir.

LABORATUVAR

En son teknoloji ürünü modern analiz cihazları ve yardımcı cihazlarla donatılmış olan modern laboratuarımızda, konusunda uzun yılların deneyimine sahip laboratuvar personeli ve yöneticiler görev yapmaktadır.
Laboratuvarımızda Çalışılan Testler;
Biyokimya Testleri
Kan Sayımı
Hematolojik Analizler
İmmünoloji
Ramatoloji
Sera lojik Analizler
Anti HIV ( AIDS )
Hepatit Testleri

Formunuz Gönderiliyor

Lütfen Bekleyiniz...